Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Ευθύνες της κυβέρνησης και των διορισμένων από αυτήν διοικήσεων για το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. ερωτήσεων . :7414/378
Ημ. Κατάθεσης: 27-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ευθύνες της κυβέρνησης και των διορισμένων από αυτήν διοικήσεων για το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων»

Δέκα περίπου μήνες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των δομημένων ομολόγων εξακολουθούν να παραμένουν στο σκοτάδι σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τις «ειδικές διαδρομές» που ακολούθησαν τα δομημένα ομόλογα, και κυρίως με τις ευθύνες όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Ακόμα και σήμερα ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ποια ταμεία επένδυσαν σε σύνθετα δομημένα προϊόντα, με τι όρους, εάν ζητήθηκαν ευθύνες από στελέχη των διοικήσεων που έλαβαν τις αποφάσεις, εάν αποδόθηκαν στα ταμεία τα χρήματα που έχασαν, και κυρίως ποια είναι σήμερα η οικονομική θέση των ασφαλιστικών ταμείων. Την ίδια στιγμή, είναι βέβαιο ότι η υπόθεση των δομημένων ομολόγων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αφορά και τράπεζες, στις οποίες – άμεσα ή έμμεσα – συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό το ελληνικό δημόσιο. Η αποκάλυψη για τις τεράστιες απώλειες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, εξαιτίας της επένδυσης της διορισμένης από την κυβέρνηση διοίκησης Τσουπίδη σε δομημένο προϊόν της Citigroup, φανερώνει ότι οι εκπλήξεις δεν έχουν τελειώσει. Η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών που ελέγχει το ελληνικό δημόσιο δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης, αλλά του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση και οι διορισμένες από αυτήν διοικήσεις οφείλουν να λογοδοτούν για τις πράξεις και παραλήψεις τους. Όποιες ευθύνες τους αναλογούν, πολιτικές ή/και ποινικές, πρέπει να αποδοθούν. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους φορολογούμενους πολίτες για όλες τις πτυχές της υπόθεσης των δομημένων ομολόγων.  

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.           Ποια και πόσα ταμεία έχουν επενδύσει σε σύνθετα δομημένα προϊόντα; Ποιο είναι το ύψος της επένδυσης σε αυτά τα προϊόντα και τι περιέχουν οι όροι; Να κατατεθούν οι πλήρεις συμβάσεις και των σύνολο των σχετικών εγγράφων.

2.           Ποια είναι σήμερα η οικονομική θέση και η αξία του χαρτοφυλακίου των ταμείων ως προς τις επενδύσεις τους στα συγκεκριμένα σύνθετα δομημένα προϊόντα; Να κατατεθούν όλα τα στοιχεία.

3.           Υπάρχουν τράπεζες, στις οποίες το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει - έμμεσα ή άμεσα – με σημαντικό ποσοστό, που έχουν επενδύσει σε σύνθετα δομημένα προϊόντα; Αν ναι, τότε ποιες είναι οι τράπεζες που έχουν επενδύσει, τι ποσά έχουν επενδύσεις, τι περιέχουν οι όροι επένδυσης στα συγκεκριμένα προϊόντα, και πώς αποτιμούνται σήμερα οι επενδύσεις αυτές; Να κατατεθούν οι πλήρεις συμβάσεις και το σύνολο των σχετικών εγγράφων.

4.           Έχουν ζητηθεί ευθύνες για κακοδιαχείριση από τα διορισμένα από την κυβέρνηση στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών (που συμμετέχει άμεσα και έμμεσα με σημαντικό ποσοστό το ελληνικό δημόσιο), που επένδυσαν σε σύνθετα δομημένα προϊόντα και κατέγραψαν σοβαρές ζημιές; Έχουν παραμείνει ή όχι από τις θέσεις τους τα στελέχη αυτά;

5.           Εγγυάστε προσωπικά και αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι η υπόθεση των δομημένων ομολόγων, που έχει επιφέρει σοβαρές ζημιές στους φορολογούμενους πολίτες και τους συνταξιούχους, έχει διερευνηθεί πλήρως και δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις;