Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αντισεισμικός έλεγχος, σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών και προστασία δημόσιων κτιρίων Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. ερωτήσεων . :7426
Ημ. Κατάθεσης: 27-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: -Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Αντισεισμικός έλεγχος, σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών και προστασία δημόσιων κτιρίων Νομού Μεσσηνίας

Οι πρόσφατες ισχυρές σεισμικές δονήσεις, με επίκεντρο στην περιοχή της Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας, ανέδειξαν ακόμα μια φορά το πρόβλημα της καταλληλότητας και της επαρκούς αντισεισμικής θωράκισης των δημόσιων κτιρίων (δημόσιων υπηρεσιών, δικαστηρίων, νοσοκομείων, δημοτικών καταστημάτων, σχολείων κλπ.) στο Νομό Μεσσηνίας, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των σχεδιασμών πολιτικής προστασίας, με κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για την αντιμετώπιση, με ασφάλεια και ψυχραιμία, τέτοιων φυσικών φαινομένων, που δυστυχώς είναι συχνά στη χώρα μας και έχουν και στο παρελθόν πλήξει σοβαρά τον Νομό Μεσσηνίας.

Επειδή οι πρόσφατες ισχυρές σεισμικές δονήσεις καταπόνησαν σοβαρά τα υπάρχοντα δημόσια κτίρια στην Καλαμάτα, στην ευρύτερη περιοχή της Μεθώνης και της Κορώνης και γενικότερα στον Νομό Μεσσηνίας,

Επειδή διαπιστώνεται σεισμική διέγερση και αναμένεται να συνεχιστεί η μετασεισμική δραστηριότητα στο Νομό για ένα τουλάχιστον μήνα,

Ερωτώνται ο κ.κ. Υπουργοί:

- Τι έλεγχοι έγιναν και ποιες ζημιές διαπιστώθηκαν στα δημόσια κτίρια του Νομού Μεσσηνίας μετά τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς;

- Τι πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση των ζημιών και των πρόσθετων καταπονήσεων στα δημόσια κτίρια της Μεσσηνίας από τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς, καθώς και για τη βελτίωση της στατικής και της δυναμικής τους επάρκειας;

- Τι σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων σεισμικών αναγκών υφίστανται σε επίπεδο Ν.Α.Μ, Δήμων και αρμόδιων υπηρεσιών για τη Μεσσηνία και πως αξιολογείται η εφαρμογή τους κατά τους πρόσφατους σεισμούς;

- Τέλος, τι ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτών έχουν γίνει, ώστε να αντιμετωπίζουν με ετοιμότητα, ψυχραιμία και ασφάλεια κάθε σεισμικό φαινόμενο;

Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς