Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δράση της κυβέρνησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ.πρωτ. ερωτήσεων . :6989
Ημ. Κατάθεσης: 25-02-2008

 

Ερωτήσεις

 

Θέμα: Δράση της κυβέρνησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους

Αποτελεί κοινή παραδοχή των πολιτικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων καθώς και πάγια διαπίστωση των διεθνών οργανισμών πως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας είναι η γραφειοκρατία και το υψηλό διοικητικό βάρος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες.

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί στόχο της κυβερνητικής πολιτικής μόνο στα λόγια, χωρίς αυτό να ακολουθείται από έμπρακτα μέτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα λόγων χωρίς αντίκρισμα σε πράξεις υπήρξε η ανακήρυξη του έτους 2005 ως «έτους ανταγωνιστικότητας». Αυτό ενώ η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας επιδεινωνόταν και συνεχίζει να επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών να έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες μείωσης του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ατομικά αλλά και συνολικά  σε επίπεδο ΕΕ έχουν εντατικοποιηθεί. Από τις αρχές του 2007 έχει αναληφθεί και μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενταγμένη στην ευρύτερη Στρατηγική για Ανάπτυξη και Απασχόληση. Με την Ανακοίνωση COM (2007) 23 – 24-1-12007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή[1] παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσης για τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις κατά 25% έως το 2012. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών αλλά και παράλληλες πρωτοβουλίες στο επίπεδο των Κρατών Μελών για τη μείωση του διοικητικού βάρος.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε η μεν Επιτροπή να μετρήσει τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η κοινοτική νομοθεσία και η ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία και να υποβάλει προτάσεις για τη μείωσή του, τα δε κράτη μέλη να μετρήσουν και να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η αμιγώς εθνική και περιφερειακή νομοθεσία.

Τα Πρόγραμμα Δράσης υιοθετήθηκε από το Εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 (7 και 8 Μαρτίου 2007) το οποίο μάλιστα κάλεσε τα Κράτη Μέλη «να θέσουν εθνικούς στόχους ανάλογης φιλοδοξίας».

Μόλις πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια Έκθεση προόδου για το εν λόγων πρόγραμμα[2]. Ενώ θα ανέμενε κανείς η Ελλάδα, λόγω οξυμμένου προβλήματος γραφειοκρατίας, να πρωταγωνιστεί στην εφαρμογή του προγράμματος αυτού, με έκπληξη διαπιστώνουμε πως η χώρα μας παρουσιάζεται να μην έχει μέχρι τώρα αναλάβει καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Πιο συγκεκριμένα, από τον πίνακα του Παραρτήματος 2 τoυ κειμένου [επισυνάπτεται], προκύπτει πως:

O      7 Κράτη Μέλη έχουν πλήρως ολοκληρώσει τις μετρήσεις διοικητικού βάρους στη χώρα τους με βάση την τυποποιημένη μεθοδολογία της ΕΕ.

O      14 Κράτη Μέλη έχουν ξεκινήσει ή προγραμματίσει τις μετρήσεις αυτές.

Δυστυχώς, η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ της ομάδας των 6 χωρών-ουραγών για τις οποίες δεν υπάρχουν καν πληροφορίες για το τι πρωτοβουλίες έλαβαν ή σκοπεύουν να λάβουν.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:

1.     Η βελτίωση και απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί άραγε κυβερνητικό στόχο, και αν ναι πως αυτό συμβιβάζεται με την απουσία της Ελλάδας από την μέχρι τώρα εφαρμογή του σχετικού Κοινοτικού προγράμματος δράσης;

2.     Γιατί η Ελλάδα αγνοεί μια απόφαση του περυσινού Εαρινού Συμβουλίου που υπερψήφισε και που πρωτίστως έχει η ίδια κάθε ενδιαφέρον και συμφέρον να εφαρμόσει;

3.     Γιατί αφήνει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία μιας ευρύτερης Κοινοτικής πρωτοβουλίας που μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα για την μείωση της γραφειοκρατίας.

4.     Πως η αδράνεια αυτή συνάδει με το δήθεν «μεταρρυθμιστικό» λόγο της κυβέρνησης; Ποιες είναι τέλος πάντων οι περιβόητες μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση αν όχι αυτές που αφορούν τη μείωση της γραφειοκρατίας;

5.     Πως αυτοαξιολογείται η κυβέρνηση όταν π.χ., η Ολλανδία, χώρα με κατά τεκμήριο μικρότερο πρόβλημα γραφειοκρατίας απ ότι η Ελλάδα, έχει ήδη πετύχει μείωση του διοικητικού βάρους κατά 25% και θέτει στόχο νέας μείωσης κατά 25% μέχρι το 2011;

6.     Τι σκοπεύει επιτέλους να κάνει η κυβέρνηση για τη μείωση της γραφειοκρατίας γενικότερα αλλά και για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος δράσης ειδικότερα; Πότε θα υλοποιήσει την απόφαση του Συμβουλίου που η ίδια ψήφισε πέρυσι και θα εκπονήσει ένα Εθνικό Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων κατά 25%;

7.     Ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος αυτού;

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008

     Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ