Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Βελτιώσεις, φωτισμός και κατάλληλη σήμανση στο τμήμα Ασπρόχωμα-Μεσσήνη του οδικού άξονα Καλαμάτας-Πύλου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. ερωτήσεων . :6562
Ημ. Κατάθεσης: 19-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις, φωτισμός και κατάλληλη σήμανση στο τμήμα Ασπρόχωμα-Μεσσήνη του οδικού άξονα Καλαμάτας-Πύλου.

Το τμήμα Ασπρόχωμα-Μεσσήνη του οδικού άξονα Καλαμάτας-Πύλου, που αποτελεί κομμάτι του εθνικού οδικού δικτύου, παρουσιάζει καθημερινά πυκνή κυκλοφορία, αφού εξυπηρετεί μεταξύ άλλων και την κίνηση από και προς το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Στο κομμάτι αυτό, μήκους μόλις 5 χιλιομέτρων σε ευθεία, σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα, οφειλόμενα στον κυκλοφοριακό φόρτο, στις πολυάριθμες διασταυρώσεις με μικρότερους δρόμους και στην έλλειψη κατάλληλου φωτισμού και σήμανσης, ιδιαίτερα στο σημείο που ο δρόμος στενεύει, κοντά στη γέφυρα του Παμίσου.

Επειδή είναι επιτακτικό να διασφαλισθεί η καταλληλότητα και η ασφάλεια διέλευσης χιλιάδων πολιτών και επισκεπτών της Μεσσηνίας που καθημερινά χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο οδικό άξονα, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου στη Μεσσηνία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αναγκαία βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου στο κομμάτι Ασπρόχωμα-Μεσσήνη και ειδικότερα για την αναγκαία διαπλάτυνσή του στη γέφυρα του Παμίσου;

Πότε και πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ελλείψεις κατάλληλου φωτισμού και σήμανσης στο κομμάτι αυτό

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς