Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ,Παραπομπές και καταδίκες της χώρας για περιβαλλοντικά θέματα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αιτημάτων  . :5804
Ημ. Κατάθεσης: 14-02-2008

ΑΙΤΗΣΗ

Παραπομπές και καταδίκες της χώρας για περιβαλλοντικά θέματα

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν πλέον οι παραπομπές και οι καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε θέματα περιβάλλοντος. Μέσα σε μία εβδομάδα η χώρα παραπέμφθηκε τη μία μέρα για τη μη προστασία των βιοτόπων, την επόμενη μέρα για τα επικίνδυνα απόβλητα και την τρίτη κατά σειρά μέρα καταδικάστηκε για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Οι διαρκείς αυτές καταδίκες και παραπομπές, σε συνδυασμό με την απαράδεκτη στάση που κράτησε το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές στο Μπαλί, αλλά και την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στ πρωτόκολλο του Κιότο, που οδηγεί τη χώρα ενώπιον της Επιτροπής Επιμόρφωσης των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούν καθημερινή απόδειξη ότι η χώρα δεν έχει συνεκτική περιβαλλοντική πολιτική και ο αρμόδιος Υπουργός αρκείται σε μεγάλα λόγια και ανακοινώσεις.

Αλλά και στο εσωτερικό της χώρας παρατηρείται σοβαρή υστέρηση στην εκταμίευση εξασφαλισμένων πόρων, αφού το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον είναι το τελευταίο σε απορροφητικότητα από τα 25 Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του Γ ΚΠΣ που υλοποιούνται στη χώρα.

Ακόμη και σε ζητήματα στα οποία υποτίθεται ότι έχει δρομολογηθεί η εναρμόνιση του Εθνικού με το Κοινοτικό Δίκαιο (π.χ. υιοθέτηση της Οδηγίας 2000/60 μέσω του νόμου 3199/2003), η πραγματική εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών υστερεί απελπιστικά στην πράξη.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμεθα, με βάση το άρθρο 41Α του Κανονισμού της Βουλής, να συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ώστε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιάς, να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις θέσεις της Κυβέρνησης σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και σχέσεων της χώρας με την ΕΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι αιτούντες βουλευτές - μέλη της Επιτροπής:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ