Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ομιλία του Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

Ομιλία του Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)», 21-3-2012

«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να σπάσουμε, επιτέλους, τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και να μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης.

‘Ομως, η προσπάθεια αυτή απαιτεί σχέδιο και συγκεκριμένες, μεγάλης κλίμακος πρωτοβουλίες, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέτοιες ευρείας κλίμακος πρωτοβουλίες νομίζω ότι περιλαμβάνονται σ’ αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα. Πρόκειται για σχεδιασμένες, αναπτυξιακές, επενδυτικές παρεμβάσεις, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, να στηριχθεί η απασχόληση και η οικονομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα θα επιταχύνουν την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Η πρώτη δράση αφορά στο Ελληνικό. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό  περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δημοσίου. Η προτεινόμενη αξιοποίησή του, εαν ευοδωθεί, όπως προβλέπεται, θα είναι ίσως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στη χώρα μας για την προσεχή δεκαετία.

Η αξιοποίηση αυτή δεν γίνεται άναρχα, όπως τόνισε και ο εισηγητής μας, ο κ. Γιώργος Χαραλαμπόπουλος, αλλά με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, με σχέδιο και με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον επενδυτή, που θα επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό, χωρίς να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός.

Θα είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το μεγαλύτερο έργο σε αστικό ιστό στην Ευρώπη, προϋπολογισμού 5 δισεκατομμυρίων, που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της Αθήνας, αλλά και της Αττικής στο σύνολό της. Θα τονώσει το ΑΕΠ κατά 0,3% - 0,5% ετησίως. Θα δημιουργήσει από επτά μέχρι είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας για τα επόμενα οχτώ με δέκα χρόνια, ενώ η συνολική είσπραξη φόρων από την επένδυση θα ανέρχεται σε 2,3 μέχρι και 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το τελικό ύψος της επένδυσης.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα ισχυρό συνολικό μήνυμα προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα, χωρίς, ταυτόχρονα, ο επενδυτής να είναι ασύδοτος. Αντίθετα, είναι υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο που θα έχει διαμορφώσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτού του σχεδίου νόμου και όχι κάτι άλλο. Θα έχει την ευθύνη να πάρει όλες τις απαιτούμενες άδειες, να διασφαλίσει τη χρηματοδότησή του, ενώ υπάρχουν ρήτρες διασφάλισης του Ταμείου και του ελληνικού Δημοσίου.

Δεύτερη μεγάλη δράση είναι το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Στοχεύει, κυρίως, στην εξαγωγή και στην πώληση ηλιακής ενέργειας από την Ελλάδα προς τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η νέα κρατική εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ», θα εκπονήσει τις σχετικές μελέτες και θα εξασφαλίσει τη γη από δημόσιες εκτάσεις και ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα κριτήρια για την επιλογή και την αξιοποίηση των δημόσιων εκτάσεων για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος δεν είναι «χύμα». Αντίθετα, εναρμονίζονται με τα κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και διέπονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η συγκεκριμένη και μείζονος σημασίας επένδυση θα ανέλθει γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» είναι της τάξεως των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα δανειακά 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές καθαρές ταμειακές εισροές εκτιμώνται στα 40,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από τα αναμενόμενα έσοδα, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ, με τιτλοποίηση, μπορούν να διατεθούν για την απομείωση του χρέους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο συνολικά για τη χώρα, όσο και για την περιφέρεια. Ουσιαστικά, με αυτήν την επένδυση δημιουργείται μια επενδυτική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν και ιδιώτες, κάτι που θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την εγκατάσταση και τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ». Ήδη, πάνω από πενήντα δήμοι και κρατικές υπηρεσίες φιλοδοξούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.

Θέλω όμως να υπογραμμίσω, κύριε Υπουργέ, πως θα πρέπει να διασφαλιστεί η προτεραιότητα διασύνδεσης στο δίκτυο των υφιστάμενων εγχώριων παραγωγών ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, η προτεραιότητα των αιτήσεων του «ΗΛΙΟΣ» δεν πρέπει να θίγει τα υφιστάμενα κάθε φορά αιτήματα φωτοβολταϊκών προς το διαχειριστή για χορήγηση προσφορών σύνδεσης. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα αυτών των παραγωγών να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στο πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ».

Τέλος, θεωρώ προαπαιτούμενα για την επιτυχία αυτού του προγράμματος προς όφελος του Δημοσίου και της ελληνικής περιφέρειας τρία συγκεκριμένα πράγματα:

Το πρώτο είναι να ρυθμιστούν ζητήματα τιμής της προς πώλησης ενέργειας.

Το δεύτερο είναι να προϋπολογιστεί σωστά το κόστος για τις υποδομές  μεταφοράς της ενέργειας και να υπάρξουν οι κατάλληλες διακρατικές συμφωνίες.

Το τρίτο είναι να αξιοποιηθεί η ελληνική βιομηχανία φωτοβολταϊκών και αντίστοιχες μονάδες που ήδη υπάρχουν στην περιφέρεια, για να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές συνέργειες του προγράμματος προς όφελος της εθνικής οικονομίας, αλλά και της περιφέρειας στο σύνολό της.

Με βάση τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο νόμου αποτελεί μια τομή για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Είναι ένα νομοσχέδιο που το χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πιστεύω ότι θα αποτελέσει την αιχμή για να μπορέσει η χώρα μας, όπως ήδη είπα, να μπει επιτέλους στο δρόμο της ανάπτυξης.