Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3384
Ημερομηνία Κατάθεσης :27.03.2012

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα. 

 

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 38/19-3-2012 επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, με την οποία ζητείται να νομοθετηθεί η υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα, όπως προτάθηκε από 73 βουλευτές 3 κομμάτων και στη Γαλλία, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή και καλύτερος έλεγχος των περιθωρίων κέρδους για τους μεσάζοντες.

Ειδικά στις σημερινές συνθήκες η αισχροκέρδεια αποτελεί έγκλημα σε βάρος του καταναλωτή και του παραγωγού, ο οποίος εισπράττει ελάχιστο μέρος της τελικής τιμής. Η αντιμετώπισή της και η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών μείωσης των τιμών για τον καταναλωτή,  πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

 

Για τούτο, παρακαλώ να  δείτε το ανωτέρω αίτημα-πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων με ιδιαίτερη προσοχή, διότι η αναγκαία ικανοποίησή του θα συμβάλει ουσιαστικά στην πάταξη αθέμιτων πρακτικών, που σήμερα απομυζούν και το μόχθο του παραγωγού και το περιορισμένο εισόδημα του καταναλωτή.       

 

 

                                                                  

 

 

Ο  βουλευτής

  

 

 

      Δημήτρης Κουσελάς