Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση ΠΟΠ Καλαμάτας στο Μεσσηνιακό ελαιόλαδο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :7209
Ημερομηνία Κατάθεσης :28.03.2012

 

                                                                                                     

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση ΠΟΠ Καλαμάτας στο Μεσσηνιακό ελαιόλαδο

                                                             

Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) "Καλαμάτα" για το ελαιόλαδο, έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο της Ε.Ε από το 1997, καλύπτοντας έκτοτε μόνο την πρώην επαρχία Καλαμών.

 

Το εύλογο αίτημα της επέκτασης της ΠΟΠ Καλαμάτας στο ελαιόλαδο όλου του νομού, όπως άλλωστε ήδη ισχύει για τις επιτραπέζιες ελιές Καλαμάτας, είχε εδω και χρόνια γίνει «μπαλάκι» μεταξύ ενδιαφερομένων και αρμοδίων. Μόλις τον Ιούλιο του 2009 εγκρίθηκε, από τον τότε αρμόδιο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, ο φάκελος για την επέκταση, που υποβλήθηκε από την ΕΑΣ Μεσσηνίας.

 

Στις 21.12.2009, αφού πρώτα απερρίφθη κατατεθείσα ένσταση κατά της επέκτασης, υποβλήθηκε από το Υπουργείο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. η αίτηση για την επέκταση της εν λόγω ΠΟΠ, με αριθμό φακέλου EL/PDO/0117/0037.

 

Μετά από ένα χρόνο, στα τέλη του 2010, αντί για την κανονικά αναμενόμενη έγκριση της αίτησης, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε διευκρινίσεις και νέα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος από την ΕΑΣ Μεσσηνίας, με έμφαση στην απόδειξη του ιστορικού-οργανικού δεσμού της υπάρχουσας ζώνης ΠΟΠ με την προτεινόμενη προς επέκταση, τη λεπτομερή απόδειξη της ομοιογένειας του ελαιόλαδου κλπ.  

 

Στις 13-5-2011 η ΕΑΣ Μεσσηνίας συμπλήρωσε το φάκελο και στα τέλη Ιουνίου 2011, ο διορθωμένος φάκελος κατατέθηκε από το Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Από το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήθηκαν και νέες διευκρινίσεις-διορθώσεις, που της απεστάλησαν από το Υπουργείο στις 29 Δεκεμβρίου 2011, μαζί με την αναδιατυπωμένη αίτηση τροποποίησης ως προς τα αιτούμενα όρια της επέκτασης, τα οποία, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Κομισιόν, ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

Είναι γνωστό πως με τη νέα ΚΑΠ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά προϊόντα με σήματα ΠΟΠ-ΠΓΕ, η αξιοποίηση των οποίων θα συμβάλει στην προβολή σημαντικών προϊόντων της Μεσσηνίας, στην τόνωση της αγροτικής παραγωγής ποιότητας και στην αναγκαία ενίσχυση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών. Γι’ αυτό, η επέκταση της ΠΟΠ ελαιόλαδου Καλαμάτας είναι κρίσιμο θέμα για τη Μεσσηνία, αγγίζει μεγάλο αριθμό ελαιοπαραγωγών και μια παραγωγή εξαιρετικά ποιοτικού παρθένου ελαιόλαδου, που ξεπερνά τους 45.000 τόνους ετησίως και αντιστοιχεί σε περίπου 20% της εθνικής παραγωγής ελαιόλαδου.

 

Παράλληλα, επείγει η υποβολή και συμπληρωματικής αίτησης, αμέσως μόλις εγκριθεί η ΠΟΠ για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,  για τον αναγκαίο περιορισμό της τυποποίησης εντός της ζώνης της ΠΟΠ, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ξεχωριστές ιδιότητες και η ποιότητα του μεσσηνιακού ελαιόλαδου.

 

 

 

Κανονικά η έγκριση της επέκτασης αναμενόταν πολύ νωρίτερα. Ωστόσο, έχουν ήδη παρέλθει πάνω από 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης επέκτασης στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε, ενω από τα τέλη του 2011 μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σ’ αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς.  

 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

-Τι ενέργειες έγιναν από το Υπουργείο προς υποστήριξη του συγκεκριμένου αιτήματος;

 

 

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η εξέταση του φακέλου επέκτασης της ΠΟΠ Καλαμάτας  από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

 

 

-Τι εκκρεμότητες τυχόν υπάρχουν και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας;

 

 

-Τι μέτρα έχει λάβει ή θα λάβει περαιτέρω το Υπουργείο για την αναγκαία επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης;

 

       

                    Ο  Βουλευτής

 

       Δημήτρης Κουσελάς