Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Ελλειψη ιατρού ακτινολόγου στο Κέντρο Υγείας Πύλου Ν. Μεσσηνίας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. ερωτήσεων . :6024
Ημ. Κατάθεσης: 11-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

 «Ελλειψη ιατρού ακτινολόγου στο Κέντρο Υγείας Πύλου Ν. Μεσσηνίας»

Το κέντρο Υγείας Πύλου Ν. Μεσσηνίας παραμένει από το καλοκαίρι χωρίς ακτινολόγο, μετά τη συνταξιοδότηση της ιατρού που υπηρετούσε εκεί.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει διοριστεί αντικαταστάτης της, με συνέπεια να μη λειτουργεί το ακτινολογικό του Κέντρου Υγείας και οι πολίτες της Πύλου και της ευρύτερης περιοχής να ταλαιπωρούνται αναγκαζόμενοι να καλύψουν μεγάλη απόσταση προκειμένου να εξυπηρετηθούν στην Καλαμάτα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο καθυστέρησε η αντικατάσταση της συνταξιοδοτηθείσας ακτινολόγου στο Κέντρο Υγείας Πύλου;

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να καλυφθεί το ταχύτερο η συγκεκριμένη θέση;

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς