Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παράταση της περιόδου χάριτος χορηγηθέντων δανείων σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων νομών για μία τετραετία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :663
Ημερομηνία Κατάθεσης :27.03.2012

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της περιόδου χάριτος χορηγηθέντων δανείων σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων νομών για μία τετραετία.

 

Εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης, της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με αλλεπάλληλες επιβαρύνσεις και έλλειψη ρευστότητας, η έναρξη πληρωμής από τις 30 Ιουνίου των δανείων που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων περιοχών, οι οποίες έχουν υπαχθεί στα μέτρα χρηματοπιστωτικής στήριξης των Υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. 36579/Β/1666.29.08.2007, 2/54310/0025/13.9.2007 και 2/16563/0025/17.3.2010, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.

Για τούτο, όπως επισήμανα και στην από 10-2-2012 Ερώτησή μου,  προκειμένου να ανακοπεί η σχεδόν βέβαιη αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια, με προφανείς συνέπειες για τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα και για τις χορηγηθείσες εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί παράταση της περιόδου χάριτος για μια 4ετία, χωρίς ταυτόχρονη παράταση του τελικού χρόνου εξόφλησης.  

Παρ’ ότι το εν λόγω αίτημα είναι εύλογο και κρίσιμο, μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών τοποθετείται αρνητικά, λόγω του υφιστάμενου ορίου εγγυήσεων για το 2012.

 

Κατόπιν αυτού, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Προτίθεται να επανεξετάσει τη θέση του Υπουργείου στο θέμα αυτό;

- Τι εναλλακτικά μέτρα προτίθεται να λάβει για τη διευκόλυνση της  ομαλής εξυπηρέτησης των ως άνω δανείων;

 

Ο  βουλευτής

 

       Δημήτρης Κουσελάς