Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, παραβατικότητας και του μεγάλου αριθμού κλοπών-διαρρήξεων στην περιοχή των Γαργαλιάνων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3208
Ημερομηνία Κατάθεσης :16.03.2012

 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, παραβατικότητας και του μεγάλου αριθμού κλοπών-διαρρήξεων στην περιοχή των Γαργαλιάνων.

 

 

Σας διαβιβάζω την 5/2012 ομόφωνη απόφαση της 1/2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής

 

Κοινότητας Γαργαλιάνων. Το συνημμένο αφορά στη σοβαρή έξαρση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, με μεγάλο αριθμό κλοπών και διαρρήξεων στη συγκεκριμένη περιοχή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει το Α/Τ Γαργαλιάνων.

 

Παρακαλώ να εξετάσετε τα εκτιθέμενα στο συνημμένο, καθώς και τις προτάσεις του ως άνω Συμβουλίου με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, για την αναγκαία εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής.

 

 

                                                           Ο Βουλευτής

 

                                                    Δημήτρης Κουσελάς