Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αύξηση εισφορών ΟΓΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3766
Ημερομηνία Κατάθεσης :04.01.2012

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

ΘΕΜΑ: Αύξηση εισφορών ΟΓΑ.

 

     Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών μειώθηκε το 2011 κατά 5,3%, ενώ το αγροτικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 6,7%, σε ορισμένες μάλιστα χώρες (λ.χ. Ρουμανία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Δανία) η αύξηση ξεπέρασε το 20%. 

Την ίδια στιγμή, λόγω έλλειψης ζήτησης και ρευστότητας στην αγορά, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων υποχωρούν, κινούμενες σε επίπεδα που καλύπτουν οριακά ή ακόμα και ελάχιστα το καλλιεργητικό κόστος, χωρίς μάλιστα οι μειώσεις αυτές να φτάνουν στον καταναλωτή. Οι αγρότες έχουν σοβαρά επιβαρυνθεί από τον πρόσθετο φόρο μέσω της ΔΕΗ, από τα αυξημένα τέλη για τα αγροτικά μηχανήματα, από την αύξηση του κόστους παραγωγής κλπ, που ήδη τους δημιουργούν ακόμα και πρόβλημα επιβίωσης.
Εν μέσω αυτής της ιδιαίτερα αρνητικής για τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών συγκυρίας, από την 1-1-2012 αλλάζει, με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ σε εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου, ο τρόπος κατάταξής τους στις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΓΑ. 
Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές κατηγορίες σε πέντε υποχρεωτικές και δύο προαιρετικές, για δε τις πρώτες 5 κατηγορίες καταργείται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κατηγορίας από τον παραγωγό, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Τούτο συνεπάγεται αύξηση μέχρι και 23% στα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν κάθε χρόνο οι περίπου 760.000 ασφαλισμένοι παραγωγοί, επειδή γίνεται πλέον υποχρεωτική η ανά τριετία μετάβαση από τη μια ασφαλιστική κατηγορία στην επόμενη.
Ειδικά όσοι βρίσκονται σήμερα στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία για πάνω από 5 χρόνια, ορίζεται ότι θα μεταφερθούν αυτόματα στη δεύτερη κατηγορία, πληρώνοντας ασφάλιστρα αυξημένα κατά 23%, ενώ όσοι ξεπερνούν την τριετία στις επόμενες, εντάσσονται υποχρεωτικά σε ανώτερη κατηγορία (από τη δεύτερη στην τρίτη, από την τρίτη στην τέταρτη κ.ο.κ) 
Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς για το 75% των ασφαλισμένων που βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία και θα ενταχθούν υποχρεωτικά στην 2η, κατά 111,38 ευρώ ετησίως, αυτών που είναι στη 2η και θα πάνε στην τρίτη κατά 129,29 ευρώ ετησίως κ.ο.κ.
 
Επειδή αυτά τα ποσά έρχονται να προστεθούν στις προαναφερθείσες πολλαπλές επιβαρύνσεις και μειώσεις εισοδήματος, που ήδη έχουν υποστεί ή υφίστανται οι παραγωγοί.
 
Επειδή ως μόνο κριτήριο κατάταξης στις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες ορίζεται ο χρόνος ασφάλισης, χωρίς ως φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα του παραγωγού.
 
Επειδή, τέλος, η προκριθείσα αύξηση εισφορών θα πρέπει να έχει αντίκρισμα στη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης και των συντάξεων του ΟΓΑ.    
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
- Ποιό είναι το προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα για τον ΟΓΑ από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις;
 
- Γιατί προκρίθηκε η διάρκεια ασφάλισης ως το μόνο κριτήριο υποχρεωτικής κατάταξης των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΓΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα; Προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα, προκειμένου να υπάρξει αναλογικότητα στις εισφορές;
 
- Πέραν του δημοσιονομικού οφέλους, οι προκριθείσες αυξήσεις εισφορών θα έχουν κάποιο άμεσο αντίκρισμα σε όρους βελτίωσης της παρεχόμενης περίθαλψης ή/και των συντάξεων για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ;
 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς