Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναγκαίες ρυθμίσεις για την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6961
Ημερομηνία Κατάθεσης :20.03.2012

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Οικονομικών.

 

ΘΕΜΑ: Αναγκαίες ρυθμίσεις για την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Τα νέα εισοδηματικά δεδομένα που έχουν δημιουργήσει οι σημαντικές περικοπές μισθών στον Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθιστούν επιτακτική τη λήψη μέτρων ουσιαστικής διευκόλυνσης των εργαζόμενων, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ομαλά τα δάνεια που έχουν πάρει από τις Τράπεζες. Η ανάγκη αυτή υπάρχει εξίσου  για τους εργαζόμενους του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Πρόσφατα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την περαιτέρω διευκόλυνση των Δημοσίων Υπαλλήλων που έχουν λάβει δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διευκόλυνση αφορά στη θέσπιση ευνοϊκότερου πλαφόν στο ποσό που παρακρατείται μηνιαίως από τις αποδοχές των Δ.Υ για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. ‘Ετσι, αντί η παρακράτηση να ανέρχεται στα 6/10 του μισθού, θα ορίζεται στα 3/10, ενώ εάν υπάρχουν δύο μισθωτοί στην οικογένεια ή άλλα έσοδα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, πέραν του ενός μισθού από το Δημόσιο, τότε η δόση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 4/10 του οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος.

Είναι ωστόσο προφανές πως την ίδια ανάγκη διευκόλυνσης έχουν και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αλλά και συνταξιούχοι που τυχόν ακόμα βαρύνονται με δάνεια. ‘Αλλωστε και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν συμφέρον να ρυθμίσουν τα εκκρεμή δάνεια με τρόπο που να διευκολύνεται η εξυπηρέτησή τους, ώστε να περιορίσουν τις επισφάλειες, που αγγίζουν πλέον το 15%. Με βάση στοιχεία που κοινοποιήθηκαν, πέραν των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, βάσει του οποίου διαγράφονται σε μεγάλο ποσοστό δάνεια που αποδεδειγμένα είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν, οι Τράπεζες έχουν προχωρήσει σε  ρυθμίσεις πάνω από 750.000 δανείων κάθε κατηγορίας, δεχόμενες συνήθως περισσότερες δόσεις ή πάγωμα καταβολής των δόσεων για ένα συγκεκριμένο διάστημα, μέσα από ατομική διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες.

Επειδή ανάλογα με την περίπτωση και τη διαπραγματευτική δύναμη των Τραπεζών απέναντι στους μεμονωμένους δανειολήπτες οι ρυθμίσεις αυτές διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το επιτόκιο, τη συνολική επιβάρυνση εξυπηρέτησης του δανείου σε σχέση με την επιμήκυνση της περιόδου εξυπηρέτησης, τα αποδεκτά όρια ηλικίας κλπ, 

Επειδή, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στις 27-2-2012 ο Γ.Γ. Καταναλωτή κ. Δ. Σπυράκος αναμένονται μέσα στον Μάρτιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την αποπληρωμή δανείων που έχουν πάρει δανειολήπτες από όλες τις εμπορικές τράπεζες, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Πως προχωρά η υλοποίηση της εξαγγελίας μείωσης στο ½ της υφιστάμενης δόσης των δανείων για τους δημοσίους υπαλλήλους και πως ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή;

- Πέραν της συγκεκριμένης ρύθμισης, προτίθεται να επιδιώξει μια γενικότερη συμφωνία με τις τράπεζες, η οποία να διασφαλίζει ανάλογες διευκολύνσεις, τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, χωρίς αντισταθμιστικές επιβαρύνσεις, λ.χ. ως προς το επιτόκιο του δανείου;

- Βάσει ανάλογων πρακτικών σε άλλες χώρες (Ισλανδία, ΗΠΑ), προτίθεται να συζητήσει με τις τράπεζες ένα πλαίσιο μείωσης του συνολικά οφειλόμενου ποσού του δανείου για εργαζόμενους, ανάλογα με το εισόδημα, τις ανάγκες του νοικοκυριού (λ.χ. νέα ζευγάρια), ή άλλα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια;

    

Ο  βουλευτής

 

 

        Δημήτρης Κουσελάς