Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υπαγωγή των τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Είρας στις Δημόσιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3085
Ημερομηνία Κατάθεσης :12.03.2012

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή των τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Είρας στις Δημόσιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

 

 

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 3469/7-3-2012 Επιστολή του Δημάρχου Οιχαλίας κ. Φιλίππου Μπάμη, με την οποία ζητείται, βάσει και της 55/2011 Ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, η υπαγωγή όλων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Είρας στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού) Μεσσηνίας.  

 

 

Παρακαλώ να εξετάσετε την ταχύτερη δυνατή ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος, καθόσον η Δημοτική Ενότητα Είρας είναι εξ ολοκλήρου ορεινή περιοχή, με ελλιπή συγκοινωνία και μακρινές αποστάσεις, οι δε πολίτες ταλαιπωρούνται αναγκαζόμενοι να μεταβαίνουν σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες (Πύργο, Μελιγαλά, Καλαμάτα κ.λ.π) για να εξυπηρετηθούν από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από τη δουλειά τους και επιβαρυνόμενοι με σημαντικό κόστος για μετακινήσεις.

 


Ο  βουλευτής

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Δημήτρης Κουσελάς