Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρές ελλείψεις υποδομών Υγείας στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3025
Ημερομηνία Κατάθεσης :08.03.2012

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ελλείψεις υποδομών Υγείας στο Δήμο Δυτικής Μάνης.

 

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 41/2012 Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Μάνης, που αφορά σε ζητήματα δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής.

 

Ειδικότερα, αφού αξιολογήθηκαν:

-οι σοβαρές ελλείψεις σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Αγ. Νικολάου, καθώς και οι ελλείψεις σε αγροτικούς ιατρούς στο εν λόγω Κέντρο και στα περιφερειακά ιατρεία Πλάτσας, Καρδαμύλης, Κάμπου, με αποτέλεσμα από τις 15 συνολικά προβλεπόμενες θέσεις ιατρών, ειδικευμένων και αγροτικών, να είναι σήμερα καλυμμένες μόνον οι 5, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε εφημερίες και η εν γένει κλινική δραστηριότητα του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, ούτε να καλύπτονται επαρκώς, από τα περιφερειακά ιατρεία, οι ανάγκες των κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών της περιοχής,

- οι σοβαρές ελλείψεις του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών ιατρείων σε ιατρικό-χειρουργικό εξοπλισμό, αλλά και σε εξοπλισμό μηυχανογράφησης απαραίτητο για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης, 

- οι ελλείψεις σε προσωπικό ασθενοφόρων, γιατί το υπάρχον δεν επαρκεί να καλύψει 24ωρη βάρδια,

το Δ.Σ. Δυτικής Μάνης αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει διοικητική  μεταβολή προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως άγονο το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, καθώς και τα περιφερειακά ιατρεία των τοπικών κοινοτήτων Πλάτσας, Καρδαμύλης και Κάμπου, δεδομένου ότι και ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει χαρακτηρισθεί  από τον Καλλικράτη ως ορεινός και άγονος.

Παρακαλώ να εξετάσετε το παραπάνω αίτημα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι άπτεται σοβαρών θεμάτων δημόσιας υγείας, κρίσιμων για την κάλυψη των αναγκών τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο και των πολυάριθμών τουριστών-επισκεπτών της. 

 


Ο  βουλευτής

 

  Δημήτρης Κουσελάς