Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιβολή πάγιου Εδικού Φόρου Κατανάλωσης στο απλό και στο αφρώδες κρασί.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3035
Ημερομηνία Κατάθεσης :09.03.2012

 

     ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή πάγιου Εδικού Φόρου Κατανάλωσης στο απλό και στο αφρώδες κρασί.

 

Σας διαβιβάζω την από 2-3-2012 Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Δημητρίου Αδαμόπουλου, η οποία αναφέρεται στην εικαζόμενη επιβολή πάγιου ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο απλό και στο αφρώδες κρασί. Στο συνημμένο αναφέρονται διεξοδικά οι πολλαπλές αρνητικές συνέπειες της επιβολής ΕΦΚ στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση ενός βασικού αγροτικού προϊόντος, στον θεματικό τουρισμό περιοχών όπως η Μεσσηνία, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κρασιού, δεδομένου μάλιστα ότι μέχρι σήμερα καμία από τις ανταγωνίστριες χώρες παραγωγής οίνου, ούτε καν η Γερμανία, δεν έχει επιβάλει ΕΦΚ στο κρασί.

Παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή το συγκεκριμένο θέμα, που απασχολεί σοβαρά τους οινοπαραγωγούς και τις ενώσεις τους στην Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποτραπεί μια άστοχη επιβάρυνση, η οποία αναμένεται να έχει εξαιρετικά βλαπτικές επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση και θα προκαλέσει πολλαπλάσια προβλήματα από όσα θα φιλοδοξούσε να λύσει.

 

                                                                    

 

Ο  βουλευτής

 

  Δημήτρης Κουσελάς