Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υπόμνημα Διαμαρτυρίας Δήμου Δυτικής Μάνης σχετικά με το άρθρο 14 του υπό διαβούλευση Π.Δ. για τις χρήσεις γης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3084
Ημερομηνία Κατάθεσης :12.03.2012


ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα Διαμαρτυρίας Δήμου Δυτικής Μάνης σχετικά με το άρθρο 14  του υπό διαβούλευση Π.Δ. για τις χρήσεις γης.

 

Σας διαβιβάζω το από 20-1-2012 Υπόμνημα διαμαρτυρίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, ο οποίος εκφράζει τη ριζική αντίθεσή του στο άρθρο 14 του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης.

 

Στο συνημμένο υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- τυχόν υιοθέτηση του άρθρου 14 του υπό διαβούλευση Π.Δ. ουσιαστικά καταργεί την ελεύθερη εκτός σχεδίου δόμηση κατοικίας, εφόσον πλέον εξαρτά τη δυνατότητα δόμησης από την επαγγελματική ιδιότητα του ιδιοκτήτη της γης, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη χρήση που θα ισχύσει για την αντίστοιχη ζώνη.

- για τους ίδιους λόγους, το άρθρο 14 καταργεί έμμεσα την αρτιότητα των 4 στρεμμάτων καθώς και κάθε προβλεπόμενη παρέκκλιση (λ.χ. πρόσωπο σε κοινοτικές επαρχιακές και κοινοτικές οδούς), ενω αναστέλλει οποιαδήποτε εκτός σχεδίου οικοδομική δραστηριότητα μέχρι τον καθορισμό χρήσεων σε όλο τον ελλαδικό χώρο από τα αντίστοιχα πολεοδομικά όργανα και για όσο χρόνο (ακόμα και αρκετά έτη) θα χρειαστεί.

-τέλος, το άρθρο 14 εκ των πραγμάτων υποχρεώνει τους μέχρι σήμερα ιδιοκτήτες στην εκποίηση της γης τους με μικρό τίμημα, αφού πλέον οι ιδιοκτησίες τους δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν.

 

Παρακαλώ να εξετάσετε τα εκτιθέμενα στο συνημμένο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, προκειμένου να αποφευχθεί η σημαντική απαξίωση ιδιοκτησιών, οι οποίες στον συγκεκριμένο Δήμο αντιστοιχούν κατά 90% της έκτασής του σε μη πολεοδομημένη γη.                                                                     

 

Ο  βουλευτής

 

         Δημήτρης Κουσελάς