Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή ν. 3955/2011 για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6402
Ημερομηνία Κατάθεσης :07.03.2012

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ν. 3955/2011 για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.

 

Ο ν. 3955/20-4-2011, με τον οποίο θεσπίστηκε η συγκρότηση ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών, αποτελεί σημαντική τομή για την εξυγίανση της αγοράς αγροτικών προϊόντων, η οποία εδω και δεκαετίες υφίσταται αθέμιτες ή και εκβιαστικές πρακτικές των μεσαζόντων, καθώς και καθυστερήσεις ή και αθέτηση πληρωμών εκ μέρους αφερέγγυων χονδρεμπόρων. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη εξασφάλισης των παραγωγών, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ή άλλων εμπράγματων διασφαλίσεων από τον εγγραφόμενο στο Μητρώο  Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, για την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών του.

 

Ωστόσο, από την ψήφιση του εν λόγω νόμου, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει σχεδόν ένας χρόνος.  

 

Ειδικά υπό τις σημερινές συνθήκες οξυμμένης εισοδηματικής στενότητας παραγωγών και καταναλωτών, όπου εύλογα κορυφώνεται η αντίθεση στις καταχρηστικές πρακτικές ορισμένων χονδρεμπόρων, είναι επιτακτικά αναγκαία η συγκρότηση του Μητρώου.

 

Παράλληλα, εξαιτίας της κρίσης ή με πρόσχημα την κρίση πληθαίνουν οι περιπτώσεις εξαπάτησης παραγωγών από αφερέγγυους εμπόρους. Γι’ αυτό επείγει η εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον ν. 3955/2011 για την προσκόμιση κατάλληλης εγγυητικής επιστολής ή άλλων εμπράγματων διασφαλίσεων, ώστε να  καλύπτονται οι απαιτήσεις των παραγωγών από την πώληση των προϊόντων τους και στο Μητρώο να εγγράφονται μόνον αξιόπιστοι έμποροι.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο η συγκρότηση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων;

-‘Εχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία  του Μητρώου;

- Αν ναι, πότε ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο και πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα;

- Πως ακριβώς εξειδικεύεται η απαιτούμενη παροχή διασφαλίσεων εκ μέρους των εγγραφόμενων εμπόρων, ώστε να καλύπτονται εγκαίρως, με σαφήνεια και επαρκώς οι παραγωγοί, σε περίπτωση καθυστέρησης ή και αθέτησης της οφειλόμενης πληρωμής;   

 

 

Ο  βουλευτής

 

        Δημήτρης Κουσελάς