Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιπτώσεις συμφωνίας Ε.Ε-Μαρόκου για το ελληνικό Ελαιόλαδο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6290
Ημερομηνία Κατάθεσης :05.03.2012


ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις συμφωνίας Ε.Ε-Μαρόκου για το ελληνικό Ελαιόλαδο.

                                                                                          

 

Η νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ε.Ε και Μαρόκου, που επικυρώθηκε πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το μαροκινό ελαιόλαδο θα εισάγεται χωρίς δασμούς (που ανέρχονταν σε 1,25 ευρώ/κιλό) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

‘Ηδη, για το θέμα αυτό επικρατεί αναστάτωση μεταξύ των ελαιοπαραγωγών στην Ισπανία, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, αναμένουν καταστροφικέςσυνέπειες στη διάθεση της παραγωγής τους. Ο λόγος είναι ότι  η ελαιοπαραγωγή του Μαρόκου αυξάνεται συνεχώς (μέχρι το 2020 αναμένεται να έχει φτάσει τον όγκο της ελληνικής ελαιοπαραγωγής), ενω εκτιμάται ότι είναι αδύνατον ευρωπαϊκές χώρες να  ανταγωνιστούν το εξαιρετικά χαμηλό κόστος εργασίας, όπως και τις εικαζόμενες συχνές παραβιάσεις των κανονισμών φυτοπροστασίας και ασφάλειας των τροφίμων στην παραγωγή μαροκινού ελαιόλαδου

Για τους παραπάνω λόγους, ήδη η Ισπανία προτίθεται να προσφύγει κατά της συμφωνίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη στιγμή  που ο κύκλος αυτών των συμφωνιών αναμένεται να διευρυνθεί και με χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τυνησία, με σκοπό τη δημιουργία  εκτεταμένων ζωνών ελευθέρου εμπορίου με την Ε.Ε, στις οποίες μελλοντικά θα προστεθεί και η Τουρκία.

Παρ’ ότι μέχρι σήμερα το ελαιόλαδο του Μαρόκου δεν ανταγωνίζεται άμεσα το ελληνικό ελαιόλαδο στις ευρωπαϊκές αγορές, όσο, κυρίως, στην αγορά των ΗΠΑ, η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή του σε συνδυασμό με τη μη τυποποιημένη διάθεσή του, (όπως κατά το μεγαλύτερο μέρος συμβαίνει και με το ελληνικό ελαιόλαδο), καθώς και ο κίδυνος προσμίξεων και παραπλάνησης των καταναλωτών αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη διάθεση της ελληνικής ελαιοπαραγωγής στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.

 

Επειδή αυτές οι εξελίξεις, παράλληλα με την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης ελληνικής διεκδίκησης για την καθιέρωση  στην Ε.Ε. μιας ειδικής κατηγορίας ελαιόλαδου ανώτερης ποιότητας, μπορεί να έχουν σοβαρές  συνέπειες στις εξαγωγές, στην προστασία της ποιότητας και της φήμης της ελληνικής ελαιοπαραγωγής, αλλά και στις γενικότερες προοπτικές της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι στάση κράτησε η χώρα μας απέναντι στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου Ε.Ε-Μαρόκου, τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις, όσο και κατά την επικύρωσή της από το Ευρωκοινοβούλιο;

- Σε τι στάδιο βρίσκεται η διεκδίκηση, εκ μέρους της χώρας μας, για τη θέσπιση ειδικής κατηγορίας ελαιόλαδου ανώτερης ποιότητας;

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει αφ’ ενός για να αποτρέψει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, προσμίξεων και παραπλάνησης των καταναλωτών μέσω των ελεύθερων και αδασμολόγητων, πλέον, εισαγωγών μαροκινού ελαιόλαδου, αφ’ ετέρου για να προβάλει κατάλληλα το ελληνικό ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές;  

                                                                        

 

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς