Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εκστρατεία προβολής και ανόρθωσης της εικόνας της χώρας στα διεθνή ΜΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/3/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6218
Ημερομηνία Κατάθεσης :01.03.2012


 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία προβολής και ανόρθωσης της εικόνας της χώρας στα διεθνή ΜΜΕ

 

Με πρωτοβουλία μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, χρηματοδοτήθηκε με 2.000.000 ευρώ μία σημαντική εκστρατεία ανόρθωσης της εικόνας της χώρας μας στα ευρωπαϊκά μέσα, με σύνθημα «Give Greece a Chance”.  Η εκστρατεία αυτή, απαντά στις αλλεπάλληλες απόπειρες ποικιλώνυμων συμφερόντων να σπιλώσουν  την εικόνα και τις προοπτικές της χώρας, ή ακόμα και να μηδενίσουν τις προσπάθειες και τις σκληρές θυσίες του λαού μας.

Επειδή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πρέπει να στηριχθεί έμπρακτα από ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και να συνδυαστεί με συντονισμένες ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες αρμόδιων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, καθείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,

-τι πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει ή προτίθενται να αναλάβουν προς επιχειρήσεις, φορείς της ομογένειας, καθώς και προς παράγοντες του εσωτερικού και του εξωτερικού, προκειμένου να στηριχθεί περαιτέρω και να επεκταθεί η συγκεκριμένη εκστρατεία;

- υπάρχει ανάλογος σχεδιασμός από την  πλευρά του Υπουργείου τους για την προβολή στα διεθνή ΜΜΕ και την ανόρθωση της εικόνας της χώρας ως επενδυτικού και τουριστικού προορισμού; Αν ναι, τι περιλαμβάνει, σε τι ποσά ανέρχεται η χρηματοδότησή του και πως προτίθενται να τον συνδυάσουν με τη  συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία;    

 

Ο  βουλευτής

 

        Δημήτρης Κουσελάς