Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλείψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων ιατρών του ΕΟΠΥΥ στη Μεσσηνία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/2/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6001
Ημερομηνία Κατάθεσης :23.02.2012


                                                              

 

       ΕΡΩΤΗΣΗ

                                       
    ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΘΕΜΑ: Ελλείψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων ιατρών του ΕΟΠΥΥ στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου αλλά και διαμαρτυρίες φορέων, όπως Σύλλογοι Γονέων και ο Σύλλογος Τριτέκνων Μεσσηνίας, διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων στους πίνακες ιατρών του ΕΟΠΥΥ στη Μεσσηνία, με κορυφαία την έλλειψη σε παιδιάτρους και παθολόγους. Παράλληλα, διαπιστώνεται έλλειψη σε ελεγκτές ιατρούς στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), καθώς και στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

Οι ελλείψεις αυτές συνεπάγονται σοβαρή και καθημερινή ταλαιπωρία των αντίστοιχων ασφαλισμένων, καθώς και την οικονομική επιβάρυνσή τους  είτε για επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς, είτε για μετακινήσεις,  με κορυφαία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς από όλη τη Μεσσηνία, που ελλείψει παιδιάτρων του ΕΟΠΥΥ, αναγκάζονται να καταφεύγουν στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου της  Καλαμάτας.

Επειδή, παρά ταύτα, το νέο σύστημα είναι στο ξεκίνημα της λειτουργίας του και επίκειται η προκήρυξη θέσεων ιατρών στις μονάδες του ΕΟΠΥΥ για τις ειδικότητες όπου σημειώνονται ελλείψεις, με την ένταξη ακόμα 5.000 νέων ιατρών και την επέκταση των συνεργασιών με ιδιώτες ιατρούς σε όλη τη χώρα,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πότε θα προκηρυχθούν θέσεις ιατρών ΕΟΠΥΥ για την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας;
- Πόσες θέσεις θα προκηρυχθούν και σε ποιές ειδικότητες, ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων στη Μεσσηνία;
- Τι μέτρα θα λάβει ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη των αναγκαίων θέσεων και ειδικοτήτων ιατρών ΕΟΠΥΥ, καθώς και των ελλείψεων σε ελεγκτές ιατρούς ορισμένων ταμείων (ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ), προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των ασφαλισμένων, χωρίς ταλαιπωρία, αναμονές και πρόσθετη οικονομική τους επιβάρυνση;

  

 

Ο  βουλευτής

  Δημήτρης Κουσελάς