Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εργασίες στο τμήμα Αθήναιον-Λεύκτρο της Νέας Εθνικής Οδού Τρίπολης- Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. ερωτήσεων . :6022
Ημ. Κατάθεσης: 11-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Εργασίες στο τμήμα Αθήναιον-Λεύκτρο της Νέας Εθνικής Οδού Τρίπολης- Καλαμάτας.

Οι εργασίες στο τμήμα Αθήναιον – Λεύκτρο της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας, ευθύνης κατασκευής του Δημοσίου, ανατέθηκαν σε δυο εργολαβίες, εκ των οποίων η μια έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ενώ η δεύτερη, στο κομμάτι Αθήναιον – Σήραγγα Ραψομμάτη – Αλφειός, που δημοπρατήθηκε την 7-4-2005 και κατακυρώθηκε την 1-3-2006 με χρονικό ορίζοντα κατασκευής 27 μηνών και προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ, είναι ενταγμένη στο Γ’ ΚΠΣ αλλά ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, λόγω δικαστικής εμπλοκής.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό το εν λόγω τμήμα, με το οποίο παρακάμπτεται η Μεγαλόπολη και οι στροφές της υφιστάμενης Εθνικής Οδού θα έπρεπε να δοθεί στην κυκλοφορία στις 30-5-2008, αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν γνωρίζουμε ούτε πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή του.

Επειδή από την 1-3-2008 ενεργοποιείται η σύμβαση παραχώρησης της Νέας Εθνικής Οδού (ΝΕΟ) Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας και οι συναφείς με αυτήν δεσμευτικές προθεσμίες, μεταξύ των οποίων και η προθεσμία παράδοσης του τμήματος Τρίπολης Αθήναιον σε 24 μήνες (έως 1-3-2010) και παράδοσης του τμήματος Αθήναιον – Λεύκτρο την 30-6-2009, ώστε να εκτελεσθούν οι συμπληρωματικές εργασίες (2η σήραγγα Ραψομμάτη, κόμβος Μεγαλόπολης, σύνδεση Ν.Ε.Ο. με Μεγαλόπολη κ.λ.π.),

Επειδή το εναπομένον χρονικό διάστημα για την παράδοση του τμήματος είναι μόνο 17 μήνες, εντός των οποίων δεν θεωρείται εφικτό να εκτελεσθεί έργο συμβατικού χρόνου 27 μηνών, εφόσον μάλιστα παρουσιάζει δικαστική εμπλοκή,

Επειδή, τέλος, διαφαίνεται σοβαρός κίνδυνος καθυστέρησης με υπαιτιότητα Δημοσίου για ολόκληρο το έργο της ΝΕΟ Τρίπολης-Καλαμάτας, αλλά και απώλειας των πιστώσεων 25 εκ. ευρώ που έοχυν δεσμευθεί για το τμήμα Αθήναιο-Λεύκτρο από το Γ’ ΚΠΣ - ΠΕΠ Πελοποννήσου, ενώ τα εν λόγω κονδύλια ασφαλώς δεν περισσεύουν, δεδομένων των αυξημένων αναγκών σε έργα οδοποιίας της Περιφέρειας και ειδικά του Νομού Μεσσηνίας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η δεύτερη εργολαβία στο κομμάτι Αθήναιον – Σήραγγα Ραψομμάτη – Αλφειός και πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή της;

- Πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα καθυστέρησης στο εν λόγω τμήμα και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο σύνολο του έργου;

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να αποτρέψουν πιθανή απώλεια των 25 εκ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για το τμήμα αυτό από το ΠΕΠ-Γ’ ΚΠΣ ;

- Σε περίπτωση που οι ως άνω πιστώσεις δεν είναι πλέον εφικτό να διασφαλισθούν από το Γ’ ΚΠΣ, έχουν επεξεργαστεί προτάσεις άμεσης εναλλακτικής απορρόφησης και αξιοποίησής τους για τη βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου και ποιες;

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς