Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παράταση της περιόδου χάριτος χορηγηθέντων δανείων σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων νομών για μια τετραετία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/2/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :5645
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.02.2012

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑ: Παράταση της περιόδου χάριτος χορηγηθέντων δανείων σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων νομών για μια τετραετία.

 

 

Τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αχαΐας με πρόσφατη επιστολή τους στον Υπουργό Οικονομικών, αφού αναφέρονται στα ανυπέρβλητα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος κατά την παρούσα και ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία, ζητούν ευνοϊκότερη ρύθμιση των προβλεπόμενων για τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων περιοχών, οι οποίες έχουν υπαχθεί στα μέτρα χρηματοπιστωτικής στήριξης των Υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. 36579/Β/1666.29.08.2007, 2/54310/0025/13.9.2007 και 2/16563/0025/17.3.2010.

 
Επειδή η ύφεση, η συρρίκνωση της δραστηριότητας, οι αλλεπάλληλες επιβαρύνσεις και η έλλειψη ρευστότητας καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την έναρξη πληρωμής, από τις 30 Ιουνίου, του κεφαλαίου αυτών των δανείων, όπως κανονικά προβλέπεται, με κίνδυνο να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν ομαλά οι δόσεις για τα εν λόγω δάνεια, τα ανωτέρω Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών προτείνουν:

- ως άμεση λύση, α) να δοθεί παράταση της περιόδου χάριτος για μια 4ετία, χωρίς ταυτόχρονη παράταση του τελικού χρόνου εξόφλησης και β) να ρυθμιστεί σε ευνοϊκότερη βάση το επιτόκιο (είτε με βάση το euribor + 70% + εισφορά του Ν. 128/1975, ή, εναλλακτικά, με βάση το ΕΓΕΔ + εισφορά του Ν. 128/1975) αυτών των δανείων.

- ως πιο μακροπρόθεσμη λύση, να  λυθεί η τριμερής σύμβαση μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων και τραπεζών και να αγοραστούν τα δάνεια από το ελληνικό Δημόσιο.

 
Με τα ανωτέρω προτεινόμενα, διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των δανείων και ανακόπτεται η σχεδόν βέβαιη αδυναμία πολλών επιχειρήσεων-οφειλετών σε πυρόπληκτους νομούς, να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια, με προφανείς συνέπειες για τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα και για τις χορηγηθείσες εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου,
 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 
- Προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα για 4ετή παράταση της περιόδου χάριτος και βελτίωση του επιτοκίου στα δάνεια πυρόπληκτων περιοχών, όπως τίθεται από τα Επιμελητήρια;
- Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για τη διευκόλυνση της ομαλής εξυπηρέτησης των ως άνω δανείων;
                                                            
 

                                                      
      Ο  βουλευτής
 Δημήτρης Κουσελάς