Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ασφαλιστικό καθεστώς επιχειρήσεων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :5127
Ημερομηνία Κατάθεσης :30.01.2012

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικό καθεστώς επιχειρήσεων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Σε συνέχεια της από 1081/8-12-2011 Αναφοράς μου στη βουλή και της Φ. 10035/31029/1026/ 29-12-2012 Απάντησης του Υπουργού κ. Κουτρουμάνη, επανέρχομαι στο ζήτημα της άνισης ασφαλιστικής μεταχείρισης σε βάρος των ιδιοκτητών επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, έναντι των όσων προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

 

Όπως προκύπτει και από την απάντηση του κ. Υπουργού, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον δεν ξεπερνούν τα 10 δωμάτια. Τούτο όμως δεν προβλέπεται  στον ν. 3846/2010 και για τους κατόχους επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών,  παραδοσιακών κλπ, ως φαίνεται εξαιτίας νομοθετικής παράλειψης. 

 

Επειδή η συνέχιση αυτής της κατάστασης δημιουργεί άνιση μεταχείριση και δυσβάσταχτη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες   τουριστικών κατοικιών, παραδοσιακών κλπ., λειτουργώντας εν τέλει σε βάρος ενός κατ’ εξοχή παραδοσιακού και ποιοτικού κομματιού του τουρισμού μας, αλλά και ως αντικίνητρο για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων και  νόμιμων εξοχικών τουριστικών κατοικιών,

Επειδή, επίσης, το πρόβλημα θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν οι τουριστικές κατοικίες μέχρι 10 δωμάτια είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν, εφόσον το επιθυμούν, στην κατηγορία των Διαμερισμάτων δυο (2) κλειδιών, ώστε να εξαιρούνται του ΟΑΕΕ,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

 

 

 

-          Προτίθεται να υιοθετήσει την παραπάνω πρόταση, ώστε να λυθεί το πρόβλημα για τις  ενοικιαζόμενες κατοικίες;

 

 

-          Σε διαφορετική περίπτωση, πως προτίθεται να λύσει το εν λόγω πρόβλημα, κατά τρόπο ώστε να αρθεί η άνιση ασφαλιστική μεταχείριση   ιδιοκτητών επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, έναντι των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων;   

 

                                                             


 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς