Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση αυξημένης διακίνησης πλαστών φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων για χρήση στην αγροτική παραγωγή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :4989

Ημερομηνία Κατάθεσης :25.01.2012

 ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση αυξημένης διακίνησης πλαστών φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων για χρήση στην αγροτική παραγωγή.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, διατυπώθηκαν αυστηρές προειδοποιήσεις της Europol, καθόσον σε ολόκληρη την Ε.Ε. σημειώνεται κατακόρυφη αύξηση της διακίνησης πλαστών φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, με ισχυρή πιθανότητα αυτά να περιέχουν επικίνδυνες ή και απαγορευμένες ουσίες.

Oι πωλήσεις αυτών των πλαστών φυτοφαρμάκων υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αυξάνονται δε συνεχώς σε παγκόσμια κλίμακα. Πίσω από τη διακίνησή τους φαίνεται ότι βρίσκονται οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, τόσο καλά δομημένες και τόσο επαγγελματικές, όπως επισημαίνει η Europol, που ακόμα και οι εξειδικευμένοι χονδρέμποροι συχνά αγνοούν ότι αγοράζουν και διακινούν τέτοια προϊόντα.

Οι παράνομοι προμηθευτές φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν συσκευασίες και εμπορικά σήματα γνωστών γεωργικών επιχειρήσεων και εταιρειών χημικών προϊόντων, για να συγκαλύψουν την παραποίηση και την πλαστότητα των σκευασμάτων που διακινούν.

Επειδή το φαινόμενο αυτό προσλαμβάνει σοβαρότατες διαστάσεις, αντιστοιχώντας σε ορισμένες χώρες Ε.Ε. μέχρι και στο ¼ των συνολικών προμηθειών φυτοφαρμάκων,

Επειδή τα εν λόγω φυτοφάρμακα μπορεί μεν να εκλαμβάνονται από τους παραγωγούς ως «λύση», σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής και διάσωσης του ήδη συρρικνωμένου εισοδήματός τους, όμως θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία παραγωγών και καταναλωτών, απειλώντας το περιβάλλον, την ασφάλεια, την ποιότητα και τη φήμη των αγροτικών προϊόντων,

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Διαθέτει στοιχεία για τυχόν διακίνηση στη χώρα μας πλαστών φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων και εάν ναι, ποιά η έκταση της διακίνησής τους;

- Τι μέτρα έχει λάβει αφ’ ενός για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, αφ’ ετέρου για την έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση προμηθευτών και παραγωγών;

- ‘Εχει αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η ασφάλεια των προϊόντων, η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας παραγωγών και καταναλωτών;

                                                                                                                                                                                                                                         Αθήνα, 25-1-2012

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς