Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Γραφείο ΕΟΤ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1936
Ημερομηνία Κατάθεσης :18.01.2012

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Γραφείο ΕΟΤ Καλαμάτας.


Σας διαβιβάζω την από 17-1-2012  επιστολή του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων «Μαγική Μεσσηνία» με την οποία εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία του για την πιθανολογούμενη παύση λειτουργίας του αποκεντρωμένου Γραφείου ΕΟΤ στην Καλαμάτα.

 

‘Οπως αναφέρεται στα συνημμένα, το γραφείο του ΕΟΤ Καλαμάτας είναι ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιχειρήσεων της Μεσσηνίας. Η εξυπηρέτηση που παρέχει είναι υποδειγματική και αποτελεσματική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη του τουρισμού σε μια κατ’ εξοχή τουριστική περιοχή. Τυχόν κατάργησή του σηματοδοτεί σοβαρή οπισθοδρόμηση για τον επιχειρηματικό κόσμο του τουρισμού, είναι αρνητική για τη στήριξη νέων ποιοτικών επενδύσεων, δεν προάγει τη ριζική αναβάθμιση των φορέων προβολής της χώρας και της Μεσσηνίας ως τουριστικού προορισμού, οδηγεί δε τους επιχειρηματίες σε πρόσθετες επιβαρύνσεις, μετακινήσεις κλπ. για την αναγκαία εξυπηρέτησή τους. 

Παρακαλώ να εξετάσετε το θέμα με τη δέουσα προσοχή, μεριμνώντας για τη διατήρηση, αλλά και για την αναβάθμιση του Γραφείου ΕΟΤ στην Καλαμάτα, προκειμένου ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία να στηριχθεί κατάλληλα η τοπική τουριστική επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη και η ανάδειξη της Μεσσηνίας σε ένα δυναμικό τουριστικό προορισμό.