Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :4662
Ημερομηνία Κατάθεσης :19.01.2012

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία.

 

Η αιφνίδια επαναφορά ενός θέματος που το 2005 είχε ξεσηκώσει τους φορείς και τους πολίτες της Μεσσηνίας, οι οποίοι απέτρεψαν αντίστοιχη επένδυση (της εταιρείας "Ελληνική Ενέργεια Ηρακλής", του Ομίλου Παρασκευαϊδη) στην Ανατολική Πυλία, έχει προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά, διαμαρτυρίες και αγανάκτηση τόσο στη Δημοτική Αρχή, όσο και στους πολίτες και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής της Πυλίας και της Μεσσηνίας.

 

Ειδικότερα, η εταιρεία "Couvra Holdings Limited", σκοπεύει να λειτουργήσει στην Ανατολική Πυλία δύο υπαίθρια ορυχεία  λιγνίτη σε έκταση 477 στρεμμάτων, ετήσιας παραγωγής 250.000 τόνων, με εκμετάλλευση για 20 συνεχή χρόνια. Το ένα ορυχείο σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε απόσταση μόλις 270 μέτρων από το χωριό Χωματερό και το άλλο 300 μέτρα από τη Φαλάνθη, ο δε εξορυσσόμενος λιγνίτης σχεδιάζεται να μεταφέρεται στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, για την παραγωγή ενέργειας.

 

Η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την οποία έχουν καταγραφεί σοβαρές ενστάσεις, έχει ήδη κατατεθεί από την ενδιαφερόμενη εταιρεία και προωθείται για αδειοδότηση και εγκρίσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιοποιήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στον τοπικό Τύπο στις 28 Δεκεμβρίου 2011, χωρίς να πληρούνται οι απαιτoύμενες προϋποθέσεις δημοσιότητας και κατάλληλης ενημέρωσης των θιγόμενων συμπολιτών μας, ώστε να υποβάλουν εγκαίρως ενστάσεις, όπως νομίμως έχουν δικαίωμα.  

 

‘Ηδη οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής εκφράζουν με τεκμηριωμένα επιχειρήματα την ριζική αντίθεσή τους στην εν λόγω επένδυση, διότι, μεταξύ άλλων:

- αλλοιώνεται σοβαρά ο χαρακτήρας της αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή,

-τίθενται υπό αίρεση σημαντικές τουριστικές υποδομές και επενδύσεις στην ΠΟΤΑ Μεσσηνίας,

-δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος οικολογικής και συνολικότερης απαξίωσης των δύο χωριών που συνορεύουν με τα σχεδιαζόμενα ανοικτά λιγνιτωρυχεία, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Πυλίας που έχει σχεδιαστεί για χρήσεις ποιοτικής αγροτικής παραγωγής και τουρισμού, διαθέτει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα του τουρισμού.

- θα καταστραφεί σημαντικό κομμάτι του ελαιώνα της κορωναίϊκης ποικιλίας ή θα υποβαθμιστεί το αντίστοιχο προϊόν, λόγω γειτνίασης με τα σχεδιαζόμενα ορυχεία και ρύπανσης από αυτά,

- θα επιβαρυνθεί το ήδη βεβαρημένο οδικό δίκτυο της περιοχής με τη συνεχή μεταφορά λιγνίτη από βαρέα οχήματα,  που θα διέρχονται από τον οδικό άξονα Κορώνης-Μεσσήνης-Ασπροχώματος-Μεγαλόπολης, με προορισμό τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης,

-κινδυνεύουν με καταστροφή οι υδατικοί πόροι της περιοχής, με συνέπειες για την υδροδότηση των τέως Δήμων Κορώνης και Αίπειας,

- στη γειτνιάζουσα περιοχή υπάρχει προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, με κωδικό GR 2550003, με  σημαντικά προστατευόμενα είδη,

- η συγκεκριμένη επένδυση αντίκειται στις γενικότερες κατευθύνσεις για ενεργειακή κάλυψη από ΑΠΕ, που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 

Επειδή, όπως προκύπτει από τις τεκμηριωμένες ενστάσεις του από 18-1-2012 υπομνήματος του Δημάρχου Πύλου-Νέστορος κ. Δημητρίου Καφαντάρη και της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ στα προβλεπόμενα αλλά και στα παραλειπόμενα της 3378/23-11-2011 Περιβαλλοντικής Μελέτης της Εταιρείας «Couvra Holdings Limited», που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για γνωμοδότηση,  οι περιβαλλοντικές ζημιές σε μια μεγάλη έκταση της Ανατολικής Πυλίας, καθώς και οι διαφαινόμενες περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές παρενέργειες της συγκεκριμένης επένδυσης στην εν λόγω περιοχή, θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τα όποια πιθανολογούμενα οφέλη και τη συμβολή της στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών,

 

Επειδή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις της υποβληθείσας μελέτης, τόσο στο σκέλος της εκτίμησης των επιπτώσεων όσο και των μέτρων αποκατάστασής τους:

-σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 της ΥΑ Δ7/Α/οικ 12050/2223 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών»,

-σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία για την  τοπογραφική απεικόνιση και τις ακριβείς συντεταγμένες των ορυχείων,

-σε σχέση με τα οριζόμενα στο Εγκεκριμένο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου Ανάπτυξης Πελοποννήσου (25294/03 ΦΕΚ 1485 Β/10-10-2003), 

-δεν έχει ληφθεί υπόψη το υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Κορώνης, εντός του οποίου  η περιοχή αναφέρεται ως «αγροτική ενδοχώρα» συνορεύουσα σε μικρή απόσταση με περιοχή «τουρισμού αναψυχής»,

 

Επειδή, τέλος, για ανάλογους λόγους η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την απόφασή της ΡΑ 02850  Ο -11561 γνωμοδότησε αρνητικά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για την άδεια εξόρυξης λιγνίτη από την ίδια περιοχή, ενω εξίσου απορρίφθηκε αίτηση της εταιρείας ΤΕΜΦΛΟΡ για εκμετάλλευση των αντίστοιχων κοιτασμάτων λιγνίτη Φαλάνθης και Χωματερού το 2007,

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

- Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τι μέτρα έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αξιολογηθούν  σύννομα και ολοκληρωμένα  οι σοβαρές επιπτώσεις της εν λόγω επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στον γενικότερο αναπτυξιακό προσανατολισμός της συγκεκριμένης περιοχής;

-Προτίθενται να δώσουν «πράσινο φως» σε επενδύσεις για τις οποίες έχει επανειλημμένα κριθεί στο παρελθόν ότι υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής, με προσδιορισμένο προσανατολισμό σε αγροτικά προϊόντα ποιότητας και στην τουριστική ανάπτυξη;

 

                                                             

 

                                                                 Αθήνα, 19-1-2012 

 

 

Οι  βουλευτές Μεσσηνίας

     

 

 Δημήτρης Κουσελάς                                    Ιωάννης Λαμπρόπουλος