Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχεδιασμοί κατάργησης ειδικού καθεστώτος φορολόγησης αγροτών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1528

Ημερομηνία Κατάθεσης :14.11.2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμοί κατάργησης ειδικού καθεστώτος φορολόγησης αγροτών.

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο φορολογικό σύστημα συγκαταλέγεται και η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών, η γενίκευση της υποχρέωσης τήρησης λογιστικών βιβλίων και η φορολόγηση με ειδικό συντελεστή 20-25% του εισοδήματος που θα προκύπτει από την αφαίρεση των δαπανών από τα έσοδα, χωρίς αφορολόγητο αποθεματικό ή ειδικές εκπτώσεις.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι αγρότες φορολογούνται με το ειδικό καθεστώς, με υπολογισμό τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τα στρέμματα που έχουν δηλώσει στον ΟΣΔΕ και τις αντικειμενικές τιμές ανα στρέμμα για κάθε καλλιέργεια.

Η τυχόν σχεδιαζόμενη ένταξή τους σε καθεστώς ελεύθερων επαγγελματιών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πρόσθετη επιβάρυνσή τους για πρόσληψη λογιστή και, το πιθανότερο, σε φορολογική επιβάρυνση που θα πλήξει δυσανάλογα τους παραγωγούς χαμηλού εισοδήματος, σε μια συγκυρία που συνεχίζει να αυξάνεται το κόστος παραγωγής και να συρρικνώνεται το αγροτικό εισόδημα.

Επειδή εύλογα επικρατεί αναστάτωση στους αγρότες της Μεσσηνίας, που δεν είναι δυνατό να αντεπεξέλθουν σε τυχόν πρόσθετη υποχρέωση τήρησης βιβλίων και μάλιστα ανεξάρτητα από το εισόδημα και τη σημασία της αγροτικής τους δραστηριότητας, ούτε σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Επειδή, μετά την ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, ήδη υπάρχει ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στον αγροτικό χώρο, μέσω της διασταύρωσης των αγροτικών τιμολογίων με τα δεδομένα των αντίστοιχων δηλωμένων καλλιεργειών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Αληθεύουν οι πληροφορίες που φέρουν το Υπουργείο Οικονομικών να προωθεί την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών, τη γενικευμένη αντικατάστασή του με το καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και μάλιστα με μοναδικό και ενιαίο φορολογικό συντελεστή;

- Αν ναι, τι ακριβώς σχεδιασμοί υπάρχουν;

- Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες περιπτώσεις αγροτών χαμηλού εισοδήματος ή όσων το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα έχει εντελώς συμπληρωματικό χαρακτήρα;

 

 

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς