Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ταχεία εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων και είσπραξη των οφειλόμενων φόρων από μεγαλοοφειλέτες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επίκαιρη Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :362

Ημερομηνία Κατάθεσης :10.01.2012

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Ταχεία εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων και είσπραξη των οφειλόμενων φόρων από μεγαλοοφειλέτες.

 

Σε συνέχεια της από 1643/17-11-2011 Ερώτησης και της τοποθέτησής μου κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του Προϋπολογισμού 2012, επανέρχομαι στην επιτακτική ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης, για την επίσπευση της εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων, προκειμένου να εισπραχθούν σημαντικά ποσά φόρων από μεγαλοοφειλέτες, τα οποία εκκρεμούν στα δικαστήρια. Για την ταχύτερη εκδίκαση των αντίστοιχων υποθέσεων και τον περιορισμό της χορήγησης αναστολών είσπραξης, είχαν ήδη καταβληθεί προσπάθειες επίσπευσης και με την προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων (άρθρα 34-40 και 57 ν. 3900/2010 κλπ). Ωστόσο δεν φαίνεται να έχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, λόγω του σημαντικού όγκου των σωρευμένων υποθέσεων, για τις οποίες δεν έχει ακόμα οριστεί ούτε δικάσιμος…

Για τούτο πρότεινα τη θεσμοθέτηση της κατά προτεραιότητα τάχιστης εκδίκασης από τα δικαστήρια, εντός μέγιστης προθεσμίας 5 μηνών, όλων των προσφυγών που αφορούν φορολογικές υποθέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σημαντικών ποσών προς το Δημόσιο. Η ταχεία είσπραξη των αντίστοιχων οφειλόμενων φόρων, είναι απόλυτα συνυφασμένη με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η χώρα, αλλά και με την απόλυτα δικαιολογημένη απαίτηση των πολιτών να συμμετέχουν όλοι στα φορολογικά βάρη, ανάλογα με την πραγματική τους φοροδοτική δυνατότητα.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να νομοθετήσει, σε συνεννόηση με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, την κατά προτεραιότητα εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων, τουλάχιστον αυτών που αφορούν σε σημαντικά ποσά οφειλόμενων φόρων, λ.χ. άνω των 150.000 ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 μηνών;

- Τι άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για την επιτάχυνση της είσπραξης των αντίστοιχων οφειλών;   

                                                                                      Αθήνα, 10-1-2012

 

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς