Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εκκρεμούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3979
Ημερομηνία Κατάθεσης :09.01.2012

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Εκκρεμούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.

 

‘Οπως είχα επισημάνει και σε παλαιότερη παρέμβασή μου στις 23-9-2011, σε συνάντηση με τον τότε Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, τον Σεπτέμβριο του 2011 είχαμε στο σύνολο της χώρας ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 8,5 δισ. ευρώ, οι οποίες είχαν «κολλήσει» στις αδειοδοτήσεις (Αρχαιολογίες, Δασαρχεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κ.λπ.), στην δε Περιφέρεια Πελοποννήσου εκκρεμούσαν ακόμα πάνω από 200 επενδυτικά σχέδια του παλαιού επενδυτικού νόμου.

Σύμφωνα με το από 4-1-2011 δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία», σελ. 32, ο Γ.Γ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων έκανε πρόσφατα λόγο για  εκκρεμή επενδυτικά σχέδια ύψους 3 δις ευρώ, που αφορούν στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και τα οποία είναι μπλοκαρισμένα για διάφορους λόγους σε υπηρεσίες Εφορειών Αρχαιοτήτων, Δασαρχείων, Υπουργείων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κλπ.  Τα έργα αυτά αφορούν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορυκτό πλούτο (πλην πετρελαίου), βιομηχανία και ιχθυοκαλλιέργειες.

Επειδή για προφανείς λόγους τόνωσης των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις εν λόγω περιφέρειες, ειδικά δε στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στη Μεσσηνία, επείγει να απεμπλακούν το ταχύτερο οι διαδικασίες για τις εν λόγω επενδυτικές προτάσεις,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε τι ποσά ανέρχονται και σε τι αφορούν οι εκκρεμείς επενδυτικές προτάσεις που κατατέθηκαν με βάση τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο α) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και β) ειδικά για τη Μεσσηνία;

-Για ποιούς, κυρίως, λόγους καθυστερεί μέχρι σήμερα η προώθησή τους;

-Τι μέτρα έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την ταχύτερη δυνατή απεμπλοκή τους;

 

Αθήνα, 9-1-2012 

 

Ο  βουλευτής

 

       Δημήτρης Κουσελάς