Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες του διακινούμενου στην αγορά ελαιολάδου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ.  Ερωτήσεων. :5872
Ημ. Κατάθεσης: 07-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες του διακινούμενου στην αγορά ελαιολάδου.

Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του έξτρα παρθένου και του παρθένου ελαιολάδου για τη μεσογειακή διατροφή, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα διαφύλαξής τους από προσμείξεις και νοθείες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το εισόδημα των παραγωγών και να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές.

Είναι γνωστό ότι τα παρθένα ελαιόλαδα παρουσιάζουν διαφορές στη γεύση και στην ποιότητα, ανάλογα με τη γεωγραφική τους προέλευση.

Το Μεσσηνιακό και γενικότερα το ελληνικό ελαιόλαδο, είναι κατ΄ εξοχή έξτρα παρθένο και ανώτερης ποιότητας, ενδεχόμενες δε προσμείξεις υποβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητά του και εξαπατούν τον καταναλωτή .

Πέραν των αναγκαίων ελέγχων, για να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα προσμείξεων και νοθείας του ελαιολάδου, είναι απαραίτητη η υποχρεωτική αναγραφή στην ετικέτα του διακινούμενου ελαιολάδου της χώρας προέλευσης, κάτι που από τις 17-1-2008 εφαρμόζεται στη γειτονική μας Ιταλία, μετά από πιέσεις των παραγωγών και των καταναλωτικών οργανώσεων.

Επειδή πρέπει να προστατεύσουμε τη φήμη και να διαφυλάξουμε την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου από προσμείξεις και νοθείες,

Επειδή κάθε καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι προϊόν αγοράζει,

Επειδή πρέπει να προστατευθεί ο μόχθος και το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών από πρακτικές επιτηδείων που δυσφημίζουν το ελληνικό ελαιόλαδο και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Είναι στις προθέσεις του να εφαρμόσει άμεσα την υποχρεωτική αναγραφή στις συσκευασίες της χώρας προέλευσης του ελαιολάδου ;

Ο βουλευτής
Δημήτρης Κουσελάς