Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διασφάλιση συνέχισης των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»- καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους σε αυτά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/12/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2892

Ημερομηνία Κατάθεσης :15.12.2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση συνέχισης των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»- καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους σε αυτά.

 

‘Οπως προκύπτει από δημοσιεύματα του Τύπου και από ανακοινώσεις των εργαζομένων στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», στις 31 Δεκεμβρίου 2011 λήγει η τρέχουσα χρηματοδότησή τους με πόρους του ΕΣΠΑ και το μέλλον τους εμφανίζεται αβέβαιο από τις αρχές του 2012 και μετά.

Πρόκειται, ωστόσο, για προγράμματα με αποδεδειγμένα μεγάλη κοινωνική σημασία, που εξυπηρετούν πανελλαδικά τουλάχιστον 100.000 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι θα μείνουν κυριολεκτικά στον αέρα.

Ειδικά στη σημερινή και εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, αυτοί οι συμπολίτες μας αδυνατούν, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, να καλύψουν με δικά τους μέσα τα κενά της πολύτιμης εξυπηρέτησης, που τους παρείχαν αυτά τα προγράμματα.

Επειδή επείγει να διασφαλιστεί η συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», που παρέχουν αναντικατάστατες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.

Επειδή εξακολουθούν να εκκρεμούν καταβολές μισθών στους εργαζόμενους του «Βοήθεια στο Σπίτι» για τους προηγούμενους μήνες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- ‘Εχει βρεθεί λύση βιώσιμης και ομαλής συνέχισης των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» για τα επόμενα χρόνια και αν ναι, με ποιούς όρους;

- Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων σε αυτά τα προγράμματα και τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να καλυφθεί πλήρως η μισθοδοσία τους;

 

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς