Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/12/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3132

Ημερομηνία Κατάθεσης :20.12.2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Θέμα: «ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ»

 

Βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κάθε μισθωτός φορολογείται για τις ετήσιες δεδουλευμένες αποδοχές του με βάση τη βεβαίωση αποδοχών που του χορηγεί η επιχείρηση στην οποία εργάζεται, για την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται το ποσό που έπρεπε να είχε εισπράξει ο εργαζόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες αποδοχές του και με βάση αυτό φορολογείται για το αντίστοιχο έτος, ανεξαρτήτως εαν η επιχείρηση όντως του κατέβαλε αυτές τις αποδοχές, εν μέρει ή στο σύνολό τους.

Η μόνη εξαίρεση στα παραπάνω, την οποία αναγνωρίζει η φορολογική νομοθεσία, περιέχεται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με το οποίο «Εαν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται».

Στη σημερινή ωστόσο συγκυρία, πληθαίνουν οι περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης συνεχίζουν να εργάζονται, προκειμένου να διατηρήσουν την απασχόλησή τους, ακόμα και σε περίπτωση που τους οφείλονται αποδοχές πολλών μηνών, χωρίς να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, η οποία άλλωστε θα οδηγούσε σε παύση λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και χωρίς η επιχείρηση να έχει κηρύξει πτώχευση.

Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω μισθωτοί θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να φορολογηθούν και για σημαντικά ποσά αποδοχών, τις οποίες ωστόσο δεν έχουν εισπράξει.

Επειδή, ανάλογα με την περίπτωση, τα ποσά πρόσθετου φόρου που καλείται να πληρώσει ένας μισθωτός, παρ’ ότι στην πραγματικότητα έχει επί μήνες στερηθεί το εισόδημά του είναι σημαντικά.

Επειδή ανάλογα και σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ή επαγγελματίες που έλαβαν ως εξόφληση ακάλυπτες επιταγές, ιδιοκτήτες που τους οφείλονται σημαντικά ποσά από ενοικιαστές κλπ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση της αντίστοιχης ρύθμισης, προκειμένου όλοι οι ανωτέρω να μη φορολογούνται και για εισοδήματα που χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν έχουν εισπράξει , με συνέπεια στις περισσότερες περιπτώσεις να αδυνατούν εκ των πραγμάτων να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις;

Ο Βουλευτης

 

Δημήτρης Κουσελάς