Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χρέωση τέλους επιτηδεύματος σε δυνητικούς επενδυτές φωτοβολταϊκών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :996

Ημερομηνία Κατάθεσης :.28.11.2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρέωση τέλους επιτηδεύματος σε δυνητικούς επενδυτές φωτοβολταϊκών

 

Σας διαβιβάζω την από 28-11-2011 επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γιώργου Καραμπάτου, η οποία αφορά στην εσφαλμένη πρακτική χρέωσης τέλους επιτηδεύματος σε δυνητικούς επενδυτές φωτοβολταϊκών, μόλις λάβουν ΑΦΜ και εγγραφούν στο οικείο Επιμελητήριο, παρ’ ότι η επένδυσή τους δεν έχει ακόμα αδειοδοτηθεί, ούτε έχει λάβει την προβλεπόμενη έγκριση της ΔΕΗ, προκειμένου να υλοποιηθεί και να αρχίσει να λειτουργεί.

‘Όπως αναφέρεται στο συνημμένο, ήδη οι προτιθέμενοι να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά ακολουθούν μια χρονοβόρα, δαπανηρή και αβέβαιη, ως προς την έγκριση της επένδυσης, διαδικασία. Ζητείται, λοιπόν, να μην επιβαρύνονται και με το τέλος επιτηδεύματος, πριν τουλάχιστον αδειοδοτηθεί και εγκριθεί η επένδυσή τους, εφόσον επί της ουσίας δεν ασκούν ακόμα επιτήδευμα.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να αντιμετωπιστεί, με κατάλληλες οδηγίες, η συγκεκριμένη πρακτική χρέωσης του τέλους επιτηδεύματος, η οποία συν τοις άλλοις λειτουργεί ως αντικίνητρο για τους συμπολίτες μας, που θα ήθελαν να επενδύσουν σε ΑΠΕ.

                                                                                                           Αθήνα, 28-11-2011

                 

                                                                                                              Ο βουλευτής

            

                                                                                                                Δημήτρης Κουσελά