Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δωρεάν διανομή τροφίμων στις πολύτεκνες οικογένειες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :995

Ημερομηνία Κατάθεσης :.21.11.2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Δωρεάν διανομή τροφίμων στις πολύτεκνες οικογένειες.

Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω επιστολή του Συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας προς την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας με την οποία οι πολύτεκνοι διαμαρτύρονται για την θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων προκειμένου να συμμετέχουν στην δωρεάν διανομή τροφίμων.

Είναι γεγονός ότι οι πολύτεκνες οικογένειες, τα τελευταία χρόνια, έχουν υποστεί σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής σε διάφορους τομείς π.χ φορολογία, δωρεάν παιδεία κλπ.

Με την θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων στο βασικό τομέα διαβίωσης και διατροφής οι πολύτεκνοι έχουν περιέλθει σε πλήρη απόγνωση.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, η Ε.Ε από τον Ιούνιο 2011 λαμβάνει μέριμνα, βάσει Εκτελεστικού Κανονισμού της, για την χορήγηση δωρεάν τροφίμων στους άπορους πολίτες της, παρακαλώ να επανεξετάσετε το αίτημα της κατάργησης των εν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Η καθιέρωση προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων στους πολυτέκνους θα συμβάλει στην κοινωνική αναγνώριση τους καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση του διαρκώς διογκούμενου δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

 

                                         Ο βουλευτής

 

                                            Δημήτρης Κουσελάς