Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ολοκλήρωση της Νότιας Ιόνιας Οδού (Ολυμπία οδός).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1038

Ημερομηνία Κατάθεσης :.30.11.2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της Νότιας Ιόνιας Οδού (Ολυμπία οδός).

Σας διαβιβάζω την από 30-11-2011 επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γιώργου Καραμπάτου, η οποία αναφέρεται διεξοδικά στα πολλά και βάσιμα επιχειρήματα τα οποία επιβάλλουν να εκτελεστεί πλήρως το έργο κατασκευής της Νότιας Ιόνιας (Ολυμπίας) οδού, καλύπτοντας και το κομμάτι Πύργος-Τσακώνα, όπως είχε εξαρχής προβλεφθεί στη Σύμβαση Παραχώρησης που κύρωσε η Βουλή.

‘Οπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο συνημμένο,

- εάν ο συγκεκριμένος άξονας σταματήσει στην Πάτρα ή στον Πύργο και δεν συνδεθεί με τη Μεσσηνία, θα υπάρξει σοβαρό πλήγμα για τον τουρισμό, ειδικά σε εκείνο το σημαντικό κομμάτι του που χρησιμοποιεί ως πύλη θαλάσσιας εισόδου την Πάτρα.

- εκτός από σημαντικότατη τουριστική πύλη, η Πάτρα είναι και πύλη εμπορευματικών μεταφορών. Στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού συνδυασμένων μεταφορών, θα υπάρξουν τόσο σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά οφέλη, όσο και αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, από τη σύνδεσή της με τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα.

- υπάρχουν βιώσιμες λύσεις τόσο για την προστατευόμενη περιοχή του Καϊάφα, όσο και για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, των οποίων η μείωση θα συμβεί, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μόνο εάν και εφόσον περικοπεί το έργο.

‘Οπως επανειλημμένα σας έχω ενημερώσει, ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου αναπτυξιακού έργου έγινε με συγκεκριμένη φιλοσοφία ολοκληρωμένης οδικής δικτύωσης και πολλαπλού αναπτυξιακού οφέλους για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Συνεπώς δεν νοείται περικοπή της Ολυμπίας οδού και εξαίρεση από αυτήν της Μεσσηνίας, παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη τα εκτιθέμενα στο συνημμένο και να προβείτε το ταχύτερο στις κατάλληλες ενέργειες για την πλήρη και ομαλή υλοποίησή του.

Αθήνα, 30-11-2011

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς