Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ.  Αναφορών. :1605
Ημ. Κατάθεσης: 07-02-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  • Οικονομίας και Οικονομικών

  • Μεταφορών & Επικοινωνιών

Θέμα: Αιτήματα Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω τα από 30-1-2008 υπομνήματα του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, στα οποία διατυπώνονται τα αιτήματα της εν λόγω Α.Ε. για σοβαρές εκκρεμότητες που αφορούν α) στη χορήγηση της β’ δόσης ενίσχυσης για την κατασκευή του νέου κεντρικού Σταθμού του ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα, β) την καθυστέρηση εξόφλησης των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών και γ) την υπαγωγή του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 2.500.000 ευρώ που έχει συνάψει το ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, στις ρυθμίσεις για τα δάνεια επιχειρήσεων πυρόπληκτων περιοχών.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα αιτήματα του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, δεδομένου ότι επιτελεί σημαντικό για τον Νομό μας μεταφορικό και κοινωνικό έργο, ανέλαβε σημαντικές επενδύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, υπέστη όμως σημαντικές οικονομικές ζημιές από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και από τη συνακόλουθη μείωση των τοπικών και διανομαρχιακών μετακινήσεων.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008

Ο βουλευτής