Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση του χαρακτηρισμού Π.Ο.Π. του ελαιολάδου Καλαμάτας σε ολόκληρο το Νομό Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1830/27-11-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.27.11.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
Θέμα: Επέκταση του χαρακτηρισμού Π.Ο.Π. του ελαιολάδου Καλαμάτας σε ολόκληρο το Νομό Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω έγγραφο του Συνεταιρισμού πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων «Νηλέας» του Νομού Μεσσηνίας με το οποίο αιτείται την επέκταση Π.Ο.Π. Καλαμάτας σε ολόκληρο το Νομό. Το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί επανειλημμένα στο Υπουργείο σας προκειμένου να αξιολογηθεί και στη συνέχεια να προωθηθεί στην Ε.Ε. για την τελική έγκριση. Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία επέκτασης της Π.Ο.Π. Καλαμάτας σε όλο το Νομό