Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαμαρτυρία Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/12/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1079

Ημερομηνία Κατάθεσης :.01.12.2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω το από 18-11-2011 υπόμνημα Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο ο εν λόγω Σύνδεσμος διαμαρτύρεται για τη μεταφορά εποπτείας του ΜΤΠΥ από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την αυτοτέλεια και την περιουσία του ταμείου τους, αλλά και για τη συρρίκνωση των επικουρικών συντάξεων. Επισημαίνει, επίσης, ότι το εν λόγω Ταμείο είναι ειδικό, ανταποδοτικό, δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν εντάσσεται στην Κοινωνική Ασφάλιση, ούτε το Κράτος μετέχει στις καταβαλλόμενες εισφορές, αντίθετα λειτουργεί από το 1867 μόνο με εισφορές των ασφαλισμένων.

Παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω για τις δικές σας ενέργειες.

               

                                                                                                           Αθήνα, 1-12-2011

 

                                                                                                             Ο βουλευτής

 

                                                                                                                 Δημήτρης Κουσελάς