Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προσδιορισμός έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1398
Ημερομηνία Κατάθεσης :.11.11.2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων.

 

Μετά την επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, έχουν σημειωθεί αρκετά λάθη που αφορούν τόσο στην τιμή ζώνης που αναγράφεται στους εν λόγω λογαριασμούς, όσο και στην επιφάνεια των ακινήτων, επί της οποίας υπολογίζεται το παραπάνω τέλος.

 

Αυτό έχει ως  συνέπεια αφενός μεν τον εσφαλμένo υπερδιπλασιασμό του ειδικού τέλους, αφετέρου την μεγάλη ταλαιπωρία των φορολογουμένων οι οποίοι σπεύδουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την διόρθωση των λαθών, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετο φόρτο εργασίας στις υπηρεσίες αυτές.

 

Συγκεκριμένα τις τελευταίες ημέρες μεγάλος αριθμός φορολογουμένων έχει επισκεφθεί τα γραφεία της ΔΟΥ Καλαμάτας, η οποία μετά την διαπίστωση των λαθών προβαίνει είτε στη διαγραφή του βεβαιωθέντος τέλους, είτε στην επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

 

Ακόμα, παρατηρούνται  σοβαρά σφάλματα στον υπολογισμό της επιφάνειας του ακινήτου με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στα αρχεία των δήμων, που έχουν διαμορφώσει τις επιφάνειες κατά την κρίση τους, με αποτέλεσμα τη σοβαρή αύξηση του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ειδικά στα ακίνητα στις παρυφές της πόλης της Καλαμάτας, όπου κατοικούν πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα.

 

Εφόσον το ειδικό τέλος έχει ως βάση υπολογισμού τις αντικειμενικές αξίες, θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982.

 

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

 

-Προτίθεται να παρέμβει ώστε να αποκατασταθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τα σφάλματα στη βάση υπολογισμού του ειδικού τέλους  ακινήτων;

 

 

 

                                                                                                  

 

     Ο  βουλευτής

 

          Δημήτρης Κουσελάς