Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΔΕ01.01 Ηλεκτροτεχνίτες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :533
Ημερομηνία Κατάθεσης :.03.11.2011

 

 

                                                   ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΔΕ01.01 Ηλεκτροτεχνίτες.


Σας διαβιβάζω υπόμνημα τριών αδιόριστων εκπαιδευτικών, τεχνιτών ΔΕ 01.01, με προϋπηρεσία 30 μηνών και παιδαγωγική επάρκεια Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, οι οποίοι έχουν πάνω από 13 χρόνια προϋπηρεσία στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι σε δημόσια σχολεία ανα την Ελλάδα, πρόσθετη επιμόρφωση, παιδαγωγική επάρκεια κλπ. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί   είχαν ενταχθεί στις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3848 και είναι οι μόνοι εναπομείναντες από την κατηγορία τους χωρίς μόνιμο διορισμό στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

 

Ο ρόλος της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι σημαντικός για τη λειτουργία των Τεχνικών Σχολών, (ΤΕΣ,ΤΕΕ, ΣΕΚ,ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ). Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στο υπόμνημα, για το σχολικό έτος 2011-2012, με την εγκύκλιο διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών, δεν προβλέφθηκε κανείς διορισμός  στον κλάδο τους, παρ’ ότι υπάρχουν 23 κενές οργανικές θέσεις και οι ίδιοι, που είναι οι τελευταίοι εναπομείναντες αδιόριστοι πανελλαδικά στη συγκεκριμένη ειδικότητα, πληρούν με το παραπάνω όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.   

 

                                                                    

 

Παρακαλώ να λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη τα εκτιθέμενα στο συνημμένο υπόμνημα και να μεριμνήσετε για την καλύτερη δυνατή επίλυσή τους.  

 

                                                       

 Ο  βουλευτής

 

   Δημήτρης Κουσελάς