Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ομόφωνη Απόφαση ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ.  Αναφορών. :1611
Ημ. Κατάθεσης: 07-02-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: Ομόφωνη Απόφαση ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σας διαβιβάζω την με αρ. 7/2008 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας με θέμα το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» .

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα περιλαμβανόμενα στο συνημμένο εύλογα αιτήματα της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας, όπως:

τον χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής της Καλαμάτας ως εθνικού πόλου ανάπτυξης,

την αναβάθμιση του αεροδρομίου και του λιμένα της Καλαμάτας,

τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου,

τον προσδιορισμό της ευρύτερης περιοχής του Μελιγαλά ως διαμετακομιστικού κέντρου,

την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ν. Μεσσηνίας για σύγχρονες καλλιέργειες,

την υπαγωγή της Αρχαίας Μεσσήνης, του Επικούρειου Απόλλωνα, του Ανακτόρου του Νέστορα και των Κάστρων της Μεσσηνίας στα διεθνούς εμβέλειας μνημεία,

την ανάδειξη των περιοχών του Ταϋγέτου, της Νέδας, της ευρύτερης Πυλίας και της Μάνης,

την άμεση δημιουργία Κτηματολογίου και Δασολογίου καθώς και βάσεων χωρικών πληροφοριών,

την προώθηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των ΣΧΟΑΠ και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους,

προκειμένου ο Γενικός Χωροταξικός Σχεδιασμός να προάγει ολοκληρωμένα την περιφερειακή ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας πλήρως και ισόρροπα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αστικών κέντρων και της υπαίθρου, καθώς και τους σημαντικότατους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που ο Νομός Μεσσηνίας διαθέτει.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008