Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1748
Ημερομηνία Κατάθεσης :.22.11.2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων.

Με την υπ’ αριθμ. 204262/4545/23-11-2010 διαταγή ΥΠΕΚΑ δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στον χαρακτηρισμό εκτάσεων οι οποίες καλλιεργούντο στο παρελθόν, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν, για διάφορους λόγους (μετανάστευση, αστυφιλία κλπ).

 

Ειδικότερα, εάν σήμερα μια έκταση δεν καλλιεργείται, ακόμα και αν έχει παλαιά στοιχεία που αποδεικνύουν την προγενέστερη καλλιέργεια (βαθμίδες, μάντρες, αλώνια, ερείπια κλπ), με ποσοστό δασικής βλάστησης 0-15% χαρακτηρίζεται ως χορτολιβαδική, με ποσοστό δασικής βλάστησης 15-25% χαρακτηρίζεται ως δασική και με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% χαρακτηρίζεται ως δάσος.

 

Τούτο έχει ως συνέπεια εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια ή που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, να δεσμεύονται πλέον με τον ένα ή τον άλλο χαρακτηρισμό της Δασικής Υπηρεσίας, οι κάτοχοί τους να αναγκάζονται να τις διεκδικήσουν δικαστικά από το Ελληνικό Δημόσιο, την ίδια στιγμή που η Δασική Υπηρεσία εκ των πραγμάτων αδυνατεί να επικεντρωθεί στο κύριο έργο της, δηλαδή στην αποτελεσματική προστασία των δασών.

 

Επειδή το πρόβλημα αφορά σε σημαντικό αριθμό εκτάσεων που φέρουν ή έφεραν δασική βλάστηση σε ποσοστό μικρότερο του 25%, εκτάσεων που ωστόσο διαχρονικά καλλιεργούντο κατά θέσεις λόγω μορφολογίας ή σύστασης του εδάφους, όπως λ.χ. στη Μάνη,

 

Επειδή η δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των εκτάσεων έχει προφανή οικονομική σημασία όχι μόνο για τους κατόχους τους, αλλά και για τη γενικότερη αναβίωση παραδοσιακών καλλιεργειών και την τόνωση της υπαίθρου,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Προτίθεται να φέρει νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αποδεσμεύσει από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκτάσεις που φέρουν ή έφεραν δασική βλάστηση σε ποσοστό μικρότερο του 25% και οι οποίες καλλιεργούντο κατά το παρελθόν;