Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για αδειοδότηση χρήσης υδάτινων πόρων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/10/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :331
Ημερομηνία Κατάθεσης :.21.10.2011

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Αιτήματα  Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για αδειοδότηση χρήσης υδάτινων πόρων.

 Σας διαβιβάζω τo από 6-10-2011 υπόμνημα του Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, το οποίο αναφέρεται σε θέματα γεωτρήσεων και αδειοδότησης για χρήση νερού, που απασχολούν ιδιαίτερα τους παραγωγής της περιοχής.

Η επίλυσή τους είναι απαραίτητη για την ομαλή άρδευση του ελαιόκαμπου των Γαργαλιάνων, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να γίνουν δημόσιες γεωτρήσεις, λιμνοδεξαμενές ή να κατασκευαστεί το φράγμα του Λαγκούβαρδου, επομένως οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη λύση των γεωτρήσεων, ατομικών ή ομαδικών και να επωμισθούν το σημαντικό αντίστοιχο κόστος.

 Με το παραπάνω υπόμνημα ζητείται, μεταξύ άλλων,   

 

·        Να ενεργοποιηθούν κατάλληλα προγράμματα από αδιάθετους πόρους για την αναγκαία ενημέρωση- ορθολογική χρήση - διαχείριση - αειφορία - επιστημονική έρευνα για το νερό.

·        Να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία (15-12-2011) κατά δύο έτη, λόγω του υπερβολικού όγκου αιτήσεων και για να υπάρχει εύλογο περιθώριο ολοκλήρωσης της καταγραφής  του υδάτινου πλούτου της χώρας.  

·        Να αυξηθεί από τα 100.000 στα 200.000 κυβικά μέτρα η κατανάλωση για τις ομαδικές γεωτρήσεις.

·        Να ανανεώνεται η χρήση νερού για 10 αντί για 3 χρόνια, με υποχρέωση χημικής ανάλυσης ανα τριετία

·        Να γίνεται απλή καταγραφή και υποχρέωση χημικής ανάλυσης στα πηγάδια ανα τριετία.

·        Να γίνεται δεκτή η δωρεάν παραχώρηση χρήσης νερού από τον παραγωγό σε γειτονικούς παραγωγούς, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού

·        Να μεταφερθεί η αρμοδιότητα για την άδεια χρήσης από την αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφέρεια.

·        Να γίνει καταγραφή των γεωτρήσεων από την Περιφέρεια

·        Να στελεχωθούν οι Διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας από εργαζόμενους της πρώην Υ.Ε.Β, που γνωρίζουν το αvτικείμενο, ώστε να παραλάβουν και να προωθήσουν τις αιτήσεις των αγροτών,

·        Να απλοποιηθεί η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης άδειας χρήσης νερού και να αρθεί η απόφαση της πρώην Νομαρχίας Μεσσηνίας, ώστε να επεκταθεί το όριο μεταφοράς νερού πέραν των 1.500 μέτρων. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλώ να εξετάσετε τα ανωτέρω αιτήματα των παραγωγών, μεριμνώντας για την άμεση και την καλύτερη δυνατή ικανοποίησή  τους.

                                                                

 

Ο  βουλευτής

 

        Δημήτρης Κουσελάς