Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ: Συνέχιση δραστηριότητας των Κέντρων του ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα Φιλιατρών και Κυπαρισσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/10/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :196
Ημερομηνία Κατάθεσης :.13.10.2011

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Συνέχιση δραστηριότητας των Κέντρων του ΟΓΕΕΚΑ Δήμητρα Φιλιατρών και Κυπαρισσίας.

 

Σας διαβιβάζω το από 3-10-2011 υπόμνημα του Προέδρου του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) Δήμητρα Κυπαρισσίας, με το οποίο τεκμηριώνεται πλήρως η ανάγκη διατήρησης των παραρτημάτων του εν λόγω οργανισμού στα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία.

 Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι τα παραρτήματα αυτά λειτουργούν σε ιδιόκτητες υποδομές οι οποίες αναβαθμίστηκαν το 2007, με ρητή δέσμευση έναντι της Ε.Ε. που συγχρηματοδότησε τη συγκεκριμένη αναβάθμιση, να διατηρηθούν αυτά για μια δεκαετία ως κέντρα κατάρτισης  αγροτών, διαφορετικά θα υπάρξει καταλογισμός και επιστροφή των χρημάτων στην Ε.Ε.

 Επίσης, αναφέρονται στοιχεία για τα σημαντικά προγράμματα, εγχώρια και διακρατικά, που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για την  επί 20ετία πολύτιμη προσφορά των Κέντρων Φιλιατρών και Κυπαρισσίας στην εκπαίδευση των νέων αγροτών της Τριφυλίας και της γειτονικής Ηλείας, για την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής.

 Επειδή θα ήταν αν

ιλειτουργικό, δαπανηρό και σημαντικά επαχθές για τους παραγωγούς, να εγκαταλειφθούν ήδη υπάρχουσες, δοκιμασμένες και σημαντικές υποδομές, προκειμένου να αναζητηθούν και να λειτουργήσουν εξαρχής νέες, σε άλλη περιοχή και σε σημαντική απόσταση από τους εκατοντάδες αποδέκτες των υπηρεσιών τους στην Τριφυλία, τη Μεσσηνία και την Ηλεία, ζητείται η διατήρηση των ως άνω και εξαιρετικά χρήσιμων εκπαιδευτικών δομών του «Δήμητρα» στη Μεσσηνία.