Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Οι ύποπτες αυθαιρεσίες του κ. Χατζηεμμανουήλ στην ΟΠΑΠ ΑΕ, εκλεκτού GOLDEN BOY του “Συστήματος Καραμανλή”,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/2/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ.  Ερωτήσεων. :5562
Ημ. Κατάθεσης: 04-02-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Οι ύποπτες αυθαιρεσίες του κ. Χατζηεμμανουήλ στην ΟΠΑΠ ΑΕ, εκλεκτού GOLDEN BOY του “Συστήματος Καραμανλή”, για άλλη μια φορά εκφράζονται μέσα από την σκόπιμη κατάργηση της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την:

(α) ύποπτη οικιοθελή αποχώρηση του επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, με ιδιωτικό συμφωνητικό, με ρήτρες εχεμύθειας για την καταβολή σε αυτόν ποσού 1,5 εκ. Ευρώ, και

(β) την αυθαίρετη πρόσληψη, με παχυλές αμοιβές, στην θέση του καταργηθέντος πολυμελούς οργάνου (Νομική Υπηρεσία), ενός και μόνο δικηγόρου - στην νεοσύστατη, αλλά μη προβλεπόμενη στις διατάξεις του Οργανισμού, θέση Νομικού Συμβούλου Διοίκησης - ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αμειβόμενο μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., άρα και ελέγχων και ελεγχόμενος»

Στα χνάρια της «Ζαχοπούλειας γαλάζιας διαχείρισης» της δημόσιας εξουσίας, η νέα διορισμένη από την Κυβέρνηση Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., με επικεφαλής τον Πρωθυπουργικό εκλεκτό ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ, κ. Χατζηεμμανουήλ, προβαίνει σε μια πρωτοφανή απόφαση κατάργησης ολόκληρης της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., μια απόφαση που ελήφθη στις 21 Νοεμβρίου 2007 και που, αφού κρίνει ανεπαρκή μια Νομική Υπηρεσία που λειτουργούσε απρόσκοπτα για δεκαετίες χωρίς να έχουν διαπιστωθεί προβλήματα, μεταβιβάζει το σύνολο των εξουσιών νομικού ελέγχου και των αρμοδιοτήτων ενός πολυμελούς οργάνου σε ένα και μόνο πρόσωπο! Το πρόσωπο αυτό τοποθετείται στην πανίσχυρη θέση του Νομικού Συμβούλου Διοίκησης, η οποία συστάθηκε με την ίδια απόφαση, παρά το γεγονός ότι καμία κανονιστική διάταξη που αφορά τη λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν αναφερόταν σε τέτοια θεσμοθετημένη θέση για τα νομικά θέματα του Οργανισμού! Στη θέση λοιπόν αυτήν τοποθετήθηκε το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Παναγέας, στέλεχος της Κυβερνώσας παράταξης και προσωπικός φίλος του εκλεκτού του Πρωθυπουργού κ. Χατζηεμμανουήλ, συνεργάτης του και από τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Ο νέος Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης αποφασίστηκε να διατηρήσει και τα καθήκοντά του ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς και την σχετική αμοιβή που προστίθεται στα 8.000 Ευρώ, με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών που θα λαμβάνει το εν λόγω πρόσωπο από την ΟΠΑΠ Α.Ε., αυξάνοντας τις συνολικές μηνιαίες του αποδοχές στο παχυλό ποσό των τουλάχιστον 10.000 Ευρώ το μήνα.

Ανεξάρτητα από τα όποια προσόντα του νέου Νομικού Συμβούλου Διοίκησης, η κατάργηση ενός πολυμελούς οργάνου και η αντικατάστασή του από ένα μονομελές, που δεν προβλεπόταν καταστατικά και επιπλέον γίνεται με απευθείας διορισμό από τη Διοίκηση, προβληματίζει ως προς τη διασφάλιση των εγγυήσεων διαφάνειας. Ταυτόχρονα, εκκρεμούν ερωτηματικά για το πώς ξαφνικά η απρόσκοπτα επί δεκαετίες λειτουργούσα χωρίς προβλήματα με τις προηγούμενες Διοικήσεις Νομική Υπηρεσία, κρίθηκε εν μία νυκτί ανεπαρκής.

Ερωτηματικά που ενισχύονται από τις πληροφορίες μας, ότι προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις άλλου ισχυρού κομματικού στελέχους σας, του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις μεθοδεύσεις του κ. Χατζηεμμανουήλ, ο Πρόεδρος προέβη σε δύο κατευναστικές διαδοχικές αποφάσεις:

(α) τροποποίησε εκ των υστέρων την απόφαση κατάργησης της Νομικής Υπηρεσίας, αφαιρώντας τον χαρακτηρισμό «ανεπαρκής», γεγονός που αφήνει αναπάντητο το ερώτημα γιατί τελικά καταργήθηκε αφού δεν ήταν ανεπαρκής.

(β) υπέγραψε με την έγκριση του Δ.Σ., στις 27.12.07, ιδιωτικό συμφωνητικό οικειοθελούς αποχώρησης, για την οποία παρότι είναι οικειοθελής, θα προσπορίσει στον αποχωρόντα Προϊστάμενο της καταργηθείσας Νομικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό ύψους 1,5 εκ. Ευρώ! Ο εν λόγω Προϊστάμενος και υψηλό στέλεχος της ΝΔ, συνδικαλιστής δικηγόρος, λαμβάνει ένα υπέρογκο ποσό, δημοσίου ουσιαστικά χρήματος, ενώ φεύγει οικειοθελώς... Η συναλλαγή αυτή μεταξύ δύο «εκλεκτών» της παράταξης της Ν.Δ. στις πλάτες τις ΟΠΑΠ Α.Ε., εξασφαλίζεται με την ρήτρα εχεμύθειας που ενυπόγραφα συμφωνήθηκε και που ενισχύει την εντύπωση των εν κρυπτώ αδιαφανών μεθοδεύσεων κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος! Κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί όχι μόνο η σκοπιμότητα, αλλά και η νομιμότητα της «εχέμυθης» αυτής συναλλαγής, που έγινε με ευθύνη του Προέδρου κ. Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος αυθαίρετα μοιράζει χρήματα του Ελληνικού λαού ανάλογα με τις διαθέσεις του, όπως συνέβη και στην περίπτωση του αποχωρήσαντος πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νειάδα.

Δυστυχώς, φαίνεται πως μία ακόμα «γαλάζια» παρέα αποκτά υπερεξουσίες στην ΟΠΑΠ Α.Ε., μια εταιρεία με δημόσιο χαρακτήρα, που ανήκει στον Ελληνικό Λαό και που από την πρώτη μέρα ο εκλεκτός του Πρωθυπουργού κ. Χατζηεμμανουήλ προσπαθεί να μετατρέψει σε ιδιωτικό φιλοκυβερνητικό φέουδο. Προκειμένου δε να αποφεύγει τον ενοχλητικό για τις «γαλάζιες» αδιαφανείς μεθοδεύσεις του έλεγχο της λαϊκής αντιπροσωπείας, ο κ. Χατζηεμμανουήλ δεν διστάζει να υποστηρίζει με πρωτοφανή ανευθυνότητα τον δήθεν ιδιωτικό χαρακτήρα του Οργανισμού, παραβλέποντας το γεγονός ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, αποτελώντας περιουσία των Ελλήνων πολιτών.

Με δεδομένο, λοιπόν, το δημόσιο χαρακτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε., που είναι άλλωστε και προϋπόθεση της διατήρησης του μονοπωλίου της, το Υπουργείο σας, που σήμερα ταλανίζεται από ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο που η Κυβέρνησή σας ύποπτα και αντιθεσμικά αγωνίζεται να συγκαλύψει, οφείλει να εγκαλέσει τη «γαλάζια» διορισμένη διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να απαντήσει στη Βουλή για τον τρόπο που διαχειρίζεται τη δημόσια εξουσία της, αλλά και για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να καταργήσει ένα πολυμελές όργανο που επί δεκαετίες λειτουργούσε απρόσκοπτα, προκειμένου να αναθέσει σε έναν και μόνο εκλεκτό του Προέδρου κ. Χατζηεμμανουήλ, το σύνολο του νομικού ελέγχου και των νευραλγικών αρμοδιοτήτων που αυτός συνεπάγεται.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

1) Για ποιους λόγους καταργήθηκε ολόκληρη η Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού; Πως ξαφνικά μετατράπηκε μετά από δεκαετίες απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας και συνεργασίας με διαδοχικές Διοικήσεις, σε «μη ικανοποιητική» για τον Πρωθυπουργικό εκλεκτό Πρόεδρο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χατζηεμμανουήλ, με αποτέλεσμα να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητές της σε ένα και μόνο πρόσωπο επιλογής και στενών φιλικών δεσμών, επίσης με τον ...κ. Χατζηεμμανουήλ;

2) Τελικά ήταν ή δεν ήταν «ανεπαρκής» η Νομική Υπηρεσία; Πως είναι δυνατόν να καταργείται ως «ανεπαρκής» από τη διορισμένη Διοίκηση και κατόπιν πιέσεων άλλου στελέχους της παράταξής σας η Διοίκηση με τροποποιητική απόφαση να αφαιρεί τον χαρακτηρισμό «ανεπαρκής», αλλά να διατηρεί την κατάργηση; Πως κρίνει το Υπουργείο σας με αυτά τα δεδομένα τη σοβαρότητα της Διοίκησης;

3) Και αφού καταργήθηκε ως μη αποτελεσματική η Νομική Υπηρεσία, με ποια λογική ο κ. Χατζηεμμανουήλ προχώρησε στην απονομή υπέρογκου ποσού - δώρου ύψους 1,5 εκ. Ευρώ, στον οικιοθελώς αποχωρήσαντα Προϊστάμενο μιας ...μη αποτελεσματικής υπηρεσίας; Για ποιο λόγο ο εν λόγω Προϊστάμενος και υψηλόβαθμο στέλεχος της παράταξής σας έλαβε αυτά τα χρήματα, αφού ούτε απολύθηκε για να λάβει αποζημίωση, ούτε είναι δυνατόν να λαμβάνει χρήματα ως bonus παραγωγικότητας ο Προϊστάμενος μιας υπηρεσίας που καταργείται με τη δικαιολογία ότι δεν είναι παραγωγική;

4) Σε ποιες διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Προσωπικού στηρίχθηκε η καταβολή τέτοιους πρωτοφανούς ποσού; Και γιατί επιβλήθηκε ρήτρα εχεμύθειας; Υποκρύπτεται και εδώ κάποια «Ζαχοπούλεια κυβερνητική συναλλαγή» συγκάλυψης και σιωπής;

5) Σε ποια λογική και νομική βάση ο κ. Χατζηεμμανουήλ για δεύτερη φορά επιλέγει να αποζημιώσει με υπέρογκα ποσά πρόσωπα που παραιτούνται ή απομακρύνονται οικιοθελώς; Είναι δυνατόν με ιδιωτικά συμφωνητικά και ρήτρες εχεμύθειας να διατίθενται εκατ. Ευρώ δημοσίου χρήματος συνοπτικά και εν κρυπτώ από τον κ. Χατζηεμμανουήλ, για τον κατευνασμό άλλων στελεχών της παράταξής σας; Γιατί δεν έγινε με διαφάνεια η όλη διαδικασία, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες υπόγειων συναλλαγών, που άλλωστε αδικούν και την επί χρόνια προσφορά στην ΟΠΑΠ Α.Ε. του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας;

6) Θα ελεγχθεί ποινικά τυχόν παράνομη συμπεριφορά σε μία ακόμα περίπτωση διαμοίρασης τεραστίων ποσών δημοσίου χρήματος, κατά βούληση του κ. Χατζηεμμανουήλ, όπως συνέβη και στην περίπτωση του παραιτηθένος με ...αποζημίωση πρώην Δ/ντος Συμβούλου κ. Νειάδα;

7) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο κ. Παναγέας στη θέση του Νομικού Συμβούλου Διοίκησης, πέραν από τις φιλικές σχέσεις του με τον κ. Χατζηεμμανουήλ και τις «γαλάζιες» περγαμηνές του; Ακόμα και εάν πρόκειται για ένα έγκριτο νομικό, γιατί επιλέχθηκε η μετατροπή ενός πολυμελούς οργάνου (Νομική Υπηρεσία) σε μονομελές, γεγονός που από μόνο του αδυνατίζει τη διαφάνεια; Και γιατί διατηρεί παράλληλα καθήκοντα και στο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., γεγονός που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα τον καθιστά και ελέγχοντα και ελεγχόμενο, αφού θα καλείται να ελέγξει τη νομιμότητα εισηγήσεων και αποφάσεων του Δ.Σ., το οποία συναπαρτίζει;

8) Γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση σε αντίθεση με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού, που τις νομικές υπηρεσίες του Οργανισμού τις αναθέτουν σε Νομική Υπηρεσία και δεν προβλέπουν πουθενά Νομικό Σύμβουλο, ανάμεσα στους απλούς Συμβούλους, της Διοίκησης; Γιατί η αναγκαία τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας δεν έγινε από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου μία τέτοια ουσιαστική τροποποίηση να τεθεί στον έλεγχο των μετόχων;

9) Αληθεύει ότι ο κ. Χατζηεμμανουήλ εφάρμοσε ακριβώς την ίδια τακτική για να προσλάβει τον κ. Παναγέα στα Ολυμπιακά Ακίνητα;

10) Αντιλαμβάνεσθε την έννοια της διάκρισης των αρμοδιοτήτων και το γεγονός ότι αυτή η διάκριση αποτελεί προϋπόθεση της διαφάνειας και των εχεγγύων αντικειμενικότητας και υπευθυνότητας κάθε αποφασιστικού οργάνου; Αν ναι, γιατί την αγνοείται επιδεικτικά και επιμένετε να δημιουργείται εστίες αδιαφανούς υπερεξουσίας σε τομείς και οργανισμούς, που διαχειρίζονται τεράστια ποσά δημοσίου χρήματος;

11) Παρακαλούμε να κατατεθούν στη Βουλή η σχετική από 21.11.07 απόφαση κατάργησης της Νομικής Υπηρεσίας και η τροποποιητική αυτής, το ιδιωτικό συμφωνητικό αποζημίωσης λόγω οικιοθελούς αποχώρησης μαζί με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. για την καταβολή του υπέρογκου ποσού ύψους 1,5 εκ. Ευρώ που καταβλήθηκε στο υψηλόβαθμο στέλεχος της παράταξής σας, πρώην Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και όλες οι προς τούτο εισηγήσεις που προηγήθηκαν.

12) Δεν διδάχθηκε τίποτα η Κυβέρνησή σας, από τα αδιαφανή και ανεξέλεγκτα αποτελέσματα στα οποία οδηγεί η λογική της υπερσυγκέντρωσης εξουσιών, όπως αυτές που απονεμήθηκαν κατ εντολή του Πρωθυπουργού στον πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου σας; Είναι τελικά συνειδητή για την Κυβέρνησή σας η δημιουργία «γαλάζιων ανεξέλεγκτων αρχόντων» σε κάθε τομέα της δημόσιας λειτουργίας, προκειμένου να υλοποιούνται χωρίς ενοχλητικούς ελέγχους πολυμελών οργάνων οι κάθε είδους εξυπηρετήσεις φίλιων προς την παράταξή σας συμφερόντων;

13) Τελικά, όταν ο Πρωθυπουργός σας εξακολουθεί να μιλά για διαφάνεια και μηδενική ανοχή στη διαφθορά, τα στελέχη της Κυβέρνησής σας τον αγνοούν επιδεικτικά ή απλώς γνωρίζουν, βλέποντας και τις εξελίξεις στην υπόθεση του Πρωθυπουργικού «εκλεκτού» κ. Ζαχόπουλου, ότι τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις στερούνται ειλικρίνειας και ουσίας και δεν τους δεσμεύουν, καθώς είναι μέρος των επικοινωνιακών υποκριτικών παιχνιδιών της παράταξής σας, με θύμα τον Ελληνικό λαό;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Αηδόνης

Μιχάλης Καρχιμάκης

Δημήτρης Λιντζέρης

Σοφία Σακοράφα

Γρηγόρης Νιώτης

Μάρκος Μπόλαρης

Χρύσα Αράπογλου

Μιχάλης Παντούλας

Γιάννης Δριβελέγκας

Γιάννης Αμοιρίδης

Δημήτρης Τσιρώνης

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Χρήστος Χάιδος

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Θάνος Μωραΐτης

Αικατερίνη Περλεπέ - Σηφουνάκη

Τάκης Ρήγας

Δημήτρης Κουσελάς

Στρατάκης Μανώλης

Κεγκέρογλου Βασίλης

Σκουλάς Γιάννης