Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανάγκη προστασίας των υποδομών και του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/9/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :8037
Ημερομηνία Κατάθεσης :.21.09.2011

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Ανάγκη προστασίας των υποδομών και του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου.

 

Σας διαβιβάζω την από 14-9-2011 επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γιώργου Καραμπάτου, στην οποία τονίζεται η αναπτυξιακή σημασία του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου, ως αναπόσπαστου μέρους δικτύων συνδυασμένων μεταφορών, για την Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία, ενω αναφέρονται εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων γραμμών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο εκπονείται.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εναλλακτική αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, στο πλαίσιο εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Μεσσηνίας, είναι η διατήρησή του και η μη αποξήλωση των γραμμών από ομάδες που συστηματικά επιδίδονται στην παράνομη εμπορία μετάλλων. Για τούτο, ζητείται η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και φύλαξής του, λ.χ. με τη δρομολόγηση μιας ατμομηχανής με οδηγό που να κινείται κατά διαστήματα στο υφιστάμενο δίκτυο,  μέχρις ότου οριστικοποιηθούν οι προοπτικές εναλλακτικής αξιοποίησής του.

 

Ο  βουλευτής

 

        Δημήτρης Κουσελάς