Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ομιλία του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Κουσελά, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κατά τη συνέχεια της συζήτησης , στην Ολομέλεια της Βουλής, του σ.ν. του Υπουργείου Οικονομικών «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/9/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

Ομιλία του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δημήτρη Κουσελά, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κατά τη συνέχεια της συζήτησης , στην Ολομέλεια της Βουλής, του σ.ν. του  Υπουργείου Οικονομικών «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις», 22-9-2011


 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι καλό είναι να ηρεμήσουμε. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τι νόημα θα είχε η συζήτηση που επιχειρούμε να κάνουμε επί των τροπολογιών, οι τοποθετήσεις και των Εισηγητών και των μεμονωμένων Βουλευτών, εάν ο Υπουργός και η Κυβέρνηση είχαν βουλωμένα τα αυτιά τους και δεν έστεργαν να ακούσουν τις απόψεις και τις προτάσεις μας. Τότε, σαφώς θα λέγαμε ότι έχουμε μία Βουλή η οποία μιλά σε ώτα μη ακουόντων. Δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, πώς είναι δυνατό να λέμε ότι θα πρέπει να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή, χωρίς η Κυβέρνηση να ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις του Κοινοβουλίου.

Προχωρώ αμέσως στις τροπολογίες.

Με την πρώτη τροπολογία τροποποιείται, αγαπητοί συνάδελφοι, η ισχύουσα ρύθμιση περί Ταμείων Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε αυτό αφενός να μπορεί να ενισχύσει και τα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, αφετέρου να καθίσταται σαφές ότι το Ταμείο θα μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών τις οποίες ενισχύει με κοινές μετοχές, εφόσον αυτές οι τράπεζες δεν επιτυγχάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω των υφιστάμενων ή των νέων μετόχων τους.

Η τροπολογία ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, λειτουργικά θέματα του Ταμείου, θέματα πρόσληψης προσωπικού, τον τρόπο αποτίμησης και διάθεσης των κοινών μετοχών.

Ειδικότερα, μέσα από αυτήν την τροπολογία, ορίζονται τα εξής: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετέχει σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή και στις μεταβατικές τράπεζες.

 Το Ταμείο ενεργοποιείται και στις περιπτώσεις που ένα πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας των βασικών ιδίων κεφαλαίων, αλλά υφίσταται κίνδυνος να μη μπορεί να διατηρήσει αυτήν την επάρκεια. Η προσφεύγουσα στο Ταμείο τράπεζα, πριν υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο, πρέπει να έχει προσπαθήσει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προσφέροντας νέες μετοχές σε τιμές χαμηλότερες του μέσου όρου που ισχύουν στην αγορά. Εφόσον δεν μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από την αγορά, τότε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να προσφέρει την κεφαλαιακή ενίσχυση σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το μέσο όρο της αγοράς.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διασφαλίζει ότι οι τράπεζες που λαμβάνουν τη συνδρομή του παίρνουν μέτρα για αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή εξαγορά ή μεταβίβαση των δραστηριοτήτων τους σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την κεφαλαιοποίηση. Προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση του Ταμείου να διαθέσει τις κοινές του μετοχές μέσα σε δύο χρόνια. Επομένως, η όποια κρατικοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος έχει, όπως είχα πει από το ξεκίνημα της συζήτησης, μεταβατικό χαρακτήρα.

Προβλέπονται, επίσης, τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα έχει πάντα εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ακόμα και όταν η συμμετοχή τους δεν δικαιολογεί διορισμό επιτρόπου.

Επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος το Ταμείο ικανοποιείται από το προϊόν της προνομιακά έναντι όλων των άλλων μετόχων και από κοινού με το δημόσιο ως δικαιούχος των προνομιακών μετοχών του ν.3723/2008.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο ΟΔΔΗΧ μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις προς κράτη, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους αποδέκτες για την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Στο δεύτερο μέρος της πρώτης τροπολογίας προβλέπεται η με νόμο λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πλην του Προέδρου της και του εκπροσώπου του Συλλόγου των Εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑΤ. Και αυτό, γιατί δεν επετεύχθη η αναγκαία ομαλή συνεργασία του Προέδρου με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την αντικατάσταση όσων μελών λήγει κατά τα ανωτέρω η θητεία τους, με τη διαδικασία του άρθρου 12 του ν.3832/2010 οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από τον Πρόεδρό του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τις δύο τελευταίες ημέρες να ακούσουμε και τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από αυτήν τη διαδικασία, το συμπέρασμα που αβίαστα θα μπορούσε να βγάλει ο καθένας ήταν ότι έχει πλέον καταστεί ασύμβατη η παραμονή στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο όλων των μελών. Όχι μόνο δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασίας, αλλά είχε χαθεί, απ’ ό,τι περίτρανα ανεδείχθη, κάθε ίχνος επαφής και συνεννόησης.

Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι είναι απαράδεκτο να επιχειρείται από ορισμένες πλευρές να δημιουργηθεί εκ νέου μία κρίση εμπιστοσύνης, σχετικά με την ΕΛΣΤΑΤ και τα στατιστικά δεδομένα που εκδίδει η χώρα μας μέσω αυτής, όταν είναι γνωστό σε όλους εμάς και στον ελληνικό λαό ότι αυτή την κρίση εμπιστοσύνης την έχουμε πληρώσει ακριβά με τα περίφημα «greek statistics». Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να προβάλλονται ισχυρισμοί σαν και αυτούς που ακούσαμε και είδαν το φως της δημοσιότητας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα του τύπου «φούσκωσαν το έλλειμμα του 2009 για να μπούμε στο μηχανισμό στήριξης», όταν είναι γνωστό ότι στο μηχανισμό στήριξης μπήκαμε έξι ολόκληρους μήνες νωρίτερα από την αναθεώρηση των στοιχείων. Η αναθεώρηση των στοιχείων έγινε το Νοέμβριο του 2010 και η είσοδος της χώρας μας στο μηχανισμό στήριξης έγινε το Μάιο του 2010 με έλλειμμα 13,6% και όχι με το αναθεωρημένο 15,4% του Νοεμβρίου.

Ταυτόχρονα, είναι αδιανόητο κάποιοι να λένε ότι το έλλειμμα του 2009 ήταν μικρότερο από αυτό που περιγράφεται στα στοιχεία, όταν γνωρίζουμε ότι το χρέος το 2009 αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όμως, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια, να ξεκαθαριστεί χωρίς συνωμοσιολογίες μια για πάντα για το πώς φθάσαμε μέχρι εδώ και το τι ακριβώς συνέβη, το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσουν άμεσα στο Προεδρείο της Βουλής πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της δημοσιονομικής πορείας της χώρας και ειδικά των στατιστικών στοιχείων για όλη την τελευταία δεκαετία.

Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, όπως υποστηρίζεται και στην εισηγητική της έκθεση, περιέχει κυρίως νομοτεχνικού χαρακτήρα τροποποιήσεις. Στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για τα τυχερά παιχνίδια, με στόχο να διορθωθούν κάποιες ελλείψεις ή να γίνουν αναγκαίες διευκρινίσεις και να διευκολυνθεί η διαδικασία διανομής των παιχνιομηχανημάτων από τον Ο.Π.Α.Π. στους υποπαραχωρησιούχους, διευκρινίζεται ότι η τιμολογιακή πολιτική που θα διέπει τους παραχωρησιούχους, κατά την εκμετάλλευση των παιχνιομηχανημάτων, εντάσσεται στην τιμολογιακή πολιτική που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, από τον Ο.Π.Α.Π.. Οι δε παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την πολιτική προώθησής τους, τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επιβάλλονται από το νόμο. Προηγουμένως, το σχετικό άρθρο προέβλεπε ότι οι παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την εμπορική τους πολιτική.

Για την επίσπευση των διαδικασιών πιστοποίησης και θέσης σε λειτουργία των παιχνιομηχανών ορίζεται μέγιστη χρονική προθεσμία μέχρι δύο μηνών, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των παιχνιομηχανών από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ορίζεται, επίσης, ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαίο θέμα για την πιστοποίηση των παιχνιομηχανημάτων και των παιγνίων, θα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Περνάω τώρα στην τρίτη τροπολογία που είναι και η επιπλέον επίμαχη. Θέλω από την αρχή να διευκρινίσω ότι δεν ήταν μια τροπολογία που επέλεξα να εισηγηθώ και να σημειώσω ότι δεν είμαι και ευτυχής που την εισηγούμαι. Με αυτήν προβλέπεται για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δημοσιονομική εξυγίανση, αντιμετώπιση επιπτώσεων ύφεσης στον Προϋπολογισμό του 2011, η επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιστική ή εμπορική χρήση που θα εισπράττεται με τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η..

Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του τέλους αυτού του άρθρου 24 του ν. 2130/93. Αφορά 5,79 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που καλύπτουν δομημένες επιφάνειες, συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης 560 δισεκατομμυρίων ευρώ και εμπορικής αξίας 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Το επιβαλλόμενο τέλος υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 2 ‰, κατά τα παραπάνω της πραγματικής αξίας των ακινήτων. Τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα και σε βάθος εικοσιπενταετίας.

 Σημειώνω ότι το 64% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία μεγαλύτερη από είκοσι πέντε χρόνια και μόνο το 2% έχουν δομηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους 0,5% ευρώ, ανεξάρτητα από το χρόνο δόμησης του ακινήτου, εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε πολύτεκνο, άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο ή μακροχρόνια άνεργο, μη επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ. Εξαιρούνται άνεργοι επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα εντός του έτους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, μέχρι 8.000 ευρώ, κατά το προηγούμενο έτος της επιβολής του τέλους.

Ο ειδικός μειωμένος συντελεστής δεν ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες, εάν το τμήμα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου ξεπερνά τα 200 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των 3.000 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο.

Εξαιρούνται, επίσης, από την υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους, κτίρια του ελληνικού δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., δημοτικών επιχειρήσεων, θρησκευτικών νομικών προσώπων για λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο, νομικών προσώπων για θρησκευτικούς, εκκλησιαστικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς και κοινωφελείς σκοπούς νομικών προσώπων, για γήπεδα ή χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, πρεσβείες και προξενεία, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, διατηρητέα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται και δεν αποδίδουν εισόδημα, χώροι ιστορικών αρχαιολογικών μνημείων, στάβλοι για οικιακές ανάγκες.

Σε σχέση με το τελευταίο, πιστεύω ότι έχει γίνει ήδη ένα ξεκαθάρισμα, αλλά πρέπει, αν υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες, κύριε Υπουργέ, να διατυπωθεί αυτό ακόμα πιο ρητά, ότι εξαιρούνται όλες οι σταβλικές εγκαταστάσεις και όχι  μόνο οι εγκαταστάσεις, όπως αναφέρεται εδώ, για οικιακές ανάγκες, όπως ήδη έχει παρατηρηθεί και από άλλους συναδέλφους όλου του πολιτικού φάσματος.

Στο σημείο αυτό θέλω να προτείνω κάποιες βελτιώσεις, σχετικά με το τέλος αυτό για το οποίο υπήρξε πολιτική επιχειρηματολογία από πλευράς του Αντιπροέδρου χθες όλη τη μέρα εδώ στη Βουλή. Βελτιώσεις, που κατά τη γνώμη μου θα βοηθήσουν, ώστε η καταβολή αυτού του τέλους -από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε- να γίνει πιο δίκαια.

Η πρώτη, λοιπόν, πρόταση που θέλω να κάνω εδώ είναι να συμπεριληφθούν στις ευπαθείς ομάδες και οι επιδοτούμενοι άνεργοι άνω των έξι μηνών.

Δεύτερη πρόταση, οι παραπάνω επιδοτούμενοι άνεργοι πάνω από τους έξι μήνες και όλοι οι μακροχρόνιοι άνεργοι με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο νομοσχέδιο, να μην πληρώσουν. Να απαλλαγούν τελείως από το 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που προτείνεται μέσα από το νομοσχέδιο.

Τρίτη παρατήρηση. Ο συντελεστής για τιμές ζώνης μέχρι 500 ευρώ. Από 3% που είναι αυτή τη στιγμή, να κατέβει στο 1%, καθώς επίσης και ο συντελεστής για τιμές ζώνης από 500 μέχρι 1000 ευρώ, από 4% που είναι να κατέβει στο μισό, στο 2%.

Οι προτάσεις αυτές είναι προτάσεις που θα ευνοήσουν, όπως καταλαβαίνετε, απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου, καθαρά αγροτικές περιοχές, που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν αυτό το βάρος και να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση. Προκειμένου να υπάρξει ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις απαλλαγές και τις μειώσεις, τις οποίες πρότεινα, προτείνω να αυξηθούν αντίστοιχα –για να υπάρξει το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα- οι συντελεστές, για τιμές ζώνης από 3.000 ευρώ και πάνω.

Για την ακρίβεια αυτών, το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα –δεν θέλω να εξειδικεύσω περισσότερο το τελευταίο σκέλος της πρότασης- μέσα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να τη συγκεκριμενοποιήσει.

Ευχαριστώ που με ακούσατε.