Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διασφάλιση συνέχισης προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»- καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους σε αυτά.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/9/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :23483
Ημερομηνία Κατάθεσης :.26.09.2011

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση συνέχισης προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»- καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους σε αυτά.

 

‘Οπως προκύπτει και από σχετική ανακοίνωση του Διαπεριφερειακού Συλλόγου Εργαζομένων στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», το μέλλον αυτών των προγραμμάτων εμφανίζεται αβέβαιο από το 2012, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2011 λήγει η τρέχουσα χρηματοδότησή τους με πόρους του ΕΣΠΑ. 

Πρόκειται ωστόσο για προγράμματα με αποδεδειγμένα μεγάλη κοινωνική σημασία, που εξυπηρετούν πανελλαδικά τουλάχιστον 100.000 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι θα μείνουν κυριολεκτικά στον αέρα. Ειδικά στη σημερινή και εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, αυτοί οι συμπολίτες μας στη συντριπτική πλειοψηφία τους αδυνατούν να καλύψουν τα κενά της πολύτιμης εξυπηρέτησης, που τους παρείχαν αυτά τα προγράμματα.

Επειδή επείγει να βρεθεί βιώσιμος τρόπος συνέχισης των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», καθόσον παρέχουν αναντικατάστατες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας,

Επειδή  από τις αρχές του τρέχοντος έτους εκκρεμούν καταβολές μισθών στους εργαζόμενους του «Βοήθεια στο Σπίτι», ενω τα χρήματα που έχουν αποσταλεί στις Περιφέρειες για το σκοπό αυτό καλύπτουν το 75% της μισθοδοσίας τους για το πρώτο εξάμηνο του 2011,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- ‘Εχει βρεθεί λύση βιώσιμης και ομαλής συνέχισης των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» για τα επόμενα χρόνια και αν ναι, με ποιούς όρους;

-   Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων σε αυτά τα προγράμματα και τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να καλυφθεί πλήρως η μισθοδοσία τους;  


Ο  βουλευτής

 

        Δημήτρης Κουσελάς