Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/9/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :23442
Ημερομηνία Κατάθεσης :.23.09.2011

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

ΘΕΜΑ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

 

Ως γνωστό , ο Νομός Μεσσηνίας είναι από τους κατεξοχήν Αγροτικούς νομούς της χώρας μας. Κατά συνέπεια, οι αγροτικές εκτάσεις του νομού προσφέρονται για την υλοποίηση του προγράμματος της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη δημοσιευθείσα από τη ΔΕΗ Καλαμάτας διατύπωση προσφοράς σύνδεσης αγροτικών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανταποκρίθηκε μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων οι οποίοι και υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις με το απαιτούμενο παράβολο των 700 ευρώ.

Η ΔΕΗ ενέκρινε τις εν λόγω αιτήσεις ζητώντας από τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σωρεία εγγράφων των διαφόρων συναρμοδίων υπηρεσιών(πχ. Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ).

Επιπλέον, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και εγγυητική επιστολή τράπεζας 15.000 ευρώ περίπου.

Όπως είναι φυσικό, η εν λόγω αδειοδοτική διαδικασία της σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών προξένησε μεγάλη ταλαιπωρία στους ενδιαφερόμενους πέραν του υψηλού κόστους και των οικονομικών δαπανών. Και ενώ περίμεναν την οριστική έγκριση σύνδεσης από τη ΔΕΗ, έλαβαν μια λακωνική, αρνητική απάντηση ότι δεν είναι εφικτή η εν λόγω σύνδεση και ότι η ΔΕΗ εκ παραδρομής τους υπέβαλε στην παραπάνω διαδικασία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Είναι δυνατόν με τέτοιες πρακτικές να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

-Τι σκοπεύει να κάνει ώστε να αποκατασταθούν τόσο οι επενδυτές των αγροτικών φωτοβολταϊκών σταθμών όσο και το κύρος της εταιρείας;

-Τι σκοπεύει να κάνει ώστε να ικανοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι που υπέστησαν πραγματική οικονομική

-Σκοπεύει να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό όριο διακύμανσης της τάσης (+/- 10) en50160 αντί του (+/- 3) που εφαρμόζει η ΔΕΗ σήμερα;

 

 

 


Ο  βουλευτής

 

   Δημήτρης Κουσελάς